Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Bekräfta faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet/föräldraskapet bekräftas i en formell handling.

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap digitalt direkt hos Skatteverket via en enkel e-tjänst.
Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse underrättas Individ- och familjenämnden och den som fött barnet kommer att bli kontaktad av Familjerätten.

Du hittar mer information om hur det går till och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig på:
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad direkt hos Skatteverket.
Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

Länk till e-tjänst

Från och med den 1 januari 2022 finns en e-tjänst tillgänglig på Skatteverkets hemsida som du som uppfyller kriterierna kan använda för digital faderskapsbekräftelse.

www.skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Det kommer fortsatt vara möjligt att bekräfta föräldraskapet genom ett besök hos Familjerätten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000