Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Naturmarkspolicy

Kommunens naturmark, både skog och öppen mark, fyller en mängd olika funktioner.

Den ger möjlighet till rekreation och upplevelser, den renar luft och vatten, minskar buller och utjämnar häftiga regn. Den är en viktig lekplats för våra barn, ger oss bättre kunskap och förståelse för vår natur och bidrar till den biologiska mångfalden.

I januari 2018 antog kommunfullmäktige en naturmarkspolicy med syfte att  ange inriktningen på skötseln av kommunens naturmark och skapa förutsättningar för förvaltningen att nå uppställda mål. En naturmarkspolicy med långsiktiga mål för skogens brukande är dessutom en viktig och obligatorisk del av kommunens miljöcertifiering av skogsinnehavet. Planeringen av skogens skötsel ska ske med god framförhållning och med en bra dialog med kommuninvånarna. Policyn och riktlinjerna, tillsammans med certifieringsreglerna, styr hur kommunens natur- och skogsskötselplaner utformas.

Naturmarkspolicy – PDF (2 MB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.