Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stöd till våldsutövare

Första steget till att förändra ett kontrollerande och våldsamt beteende är att prata om det och söka hjälp.

  • Riskerar du att skada någon du älskar?
  • Funderar du på om din svartsjuka påverkar din relation?
  • Har du problem att hantera din ilska?
  • Använder du kränkande ord eller har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
  • Är någon i din närhet rädd för dig?

Våld kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Det kan vara genom att skrämma någon, uttrycka sig kränkande och nedvärderande, att rent fysiskt skada någon, förstöra någons ägodelar, låsa in, hota eller att inte respektera någons sexuella gränser.

Att du utövar våld kan handla om många olika anledningar, till exempel trauman i barndomen, psykiska diagnoser etc. Oberoende av vad det är som ligger bakom ett våldsamt beteende så är det aldrig acceptabelt att använda någon form av våld mot någon annan och den som har ett våldsamt beteende har ansvar att se till att detta slutar.

Hjälp och stöd
Varje kommun har enligt Socialstyrelsen ett ansvar för att ta ett helhetsgrepp i arbetet mot våld i nära relationer. Det innebär att varje kommuns socialtjänst har ett ansvar för att erbjuda dig stöd och hjälp för att sluta med ett våldsamt beteende. Första steget till att förändra ett kontrollerande och våldsamt beteende är att prata om det och söka hjälp. I samtal kan du få hjälp med att ta ansvar för dina handlingar samtidigt som du kan prata om varför du mår som du gör.

Ansökan
För att få ta del av socialförvaltningens stödinsatser behöver du göra en ansökan och få ett beslut om att du har rätt till bistånd. Personalen har tystnadsplikt och din kontakt med socialtjänsten kostar inget. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket innebär att socialtjänsten ibland är skyldig att informera t.ex. vårdnadshavare eller annan myndighet om uppgifter som framkommit i kontakten med socialtjänsten.

Vad händer när jag har ansökt?
Efter att du har ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare för ett möte där du får möjlighet att berätta om din situation och vad du behöver hjälp med. Ni gör tillsammans en utredning, som ligger till grund för beslutet samt vilken insats som du har behov av.

Behandling för våldsutövare
Behandling är viktigt för att ändra sitt våldsbeteende och få våldet att upphöra. Nybro kommun erbjuder en behandlingsinsats som heter Samtal om våld, vilket är en individuell behandling som riktar sig till personer som utövar våld. Denna behandling innehåller inslag från olika terapiformer, så som motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och mindfulnessbaserad och affektfokuserad terapi.

Vi har tystnadsplikt
Inom socialtjänsten är det sträng sekretess vilket innebär att all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Uppgifter om dig eller din familj får inte lämnas till någon utomstående eller obehörig. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket t.ex. innebär att alla som jobbar inom socialtjänsten är skyldiga att informera avdelningen Barn- och familj om det i kontakten framkommer uppgifter om att ett barn misstänks fara illa.

Kontakta socialförvaltningen

0481-450 00 (vxl)
0481 – 451 22 (Individ- och familjeförvaltningens reception)

Adress: Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 NYBRO

Öppettider: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.

Du kan också kontakta socialtjänstens mottagning för barn och unga om din oro gäller minderåriga.

Telefon: 0481-451 72
Vardagar klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Kvällstid, natt och helg

Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Vid akuta situationer, ring alltid 112.


Andra organisationer

Om du av olika anledningar inte vill vända dig till din kommuns socialtjänst för råd och stöd kan du vända dig till andra organisationer:

Välj att sluta
En telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer och i samtal får du prata med en utbildad behandlare. Telefonlinjen vänder sig till främst till personer över 18 år, oavsett sexuell läggning eller var du bor, och du kan vara anonym. Du kan här få hjälp vidare till en mottagning nära dig där du kan få fortsatt professionellt stöd. Det kan handla om individuella samtal eller samtal i grupp. Ni kommer gemensamt fram till vad som passar dig bäst.

Telefon: 020-555 666.

Du kan även mejla info@valjattsluta.se

Mer information på Välj att slutas webbplats

Nationella Mansjouren
Du som ringer är helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Ibland kan det handla om mer akuta frågor, såsom relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot – både som offer och förövare. Samtalen kan också handla om ångest och oro och hur man kan bli av med den. Efter en första kontakt per telefon erbjuds också enskilda samtal och parsamtal med volontärer.

Telefon: 08-303020

Mer information på Nationella Mansjourens webbplats

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.