Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Utbildning & Barnomsorg

I Nybro kommun arbetar vi för att alla elever ska få de förutsättningar som krävs för nå kunskapsmålen i skolan. Vi erbjuder en trygg och stabil skolmiljö med behörig och professionell personal.

Nyheter - Utbildning & Barnomsorg

Praktiknära forskningsprojekt kring skolordförråd

Praktiknära forskningsprojekt kring skolordförråd

Nybro kommun har fått medel beviljade till ett forskningsprojekt kring det allmänna skolordförrådet för elever som läser svenska som andraspråk (SvA). Projektet för praktiknära forskning finansieras via statens satsning Utveckling, lärande, forskning (ULF) och nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Läsårstider fram till vt-25 beslutade

Läsårstider fram till vt-25 beslutade

Start- och slutdatum för vår- och höstterminen och lov.

Åkrahällskolan uppmärksammade internationella kvinnodagen

På initiativ från elevrådet uppmärksammade Åkrahällskolan att det är internationella kvinnodagen idag.

Förskoleklass läsåret 2022/2023

Hösttermin startar i augusti 2023. För vårdnadshavare som har barn som ska börja förskoleklass kommer information om preliminär placering snart att gå ut.

Avslag för YH-utbildning vid Riksglasskolan

Efter tolv år med Yrkeshögskoleutbildning inom glasskolan i Nybro har nu Myndigheten för yrkeshögskolan avslagit Nybro kommuns ansökan om att få göra en ny antagning till utbildningen hösten 2023.

Nu är nomineringen öppen till 2023 års priser

Nybro kommun vill genom att dela ut priser inom olika kategorier inspirera till fortsatt framåtanda, nyfikenhet och nytänkande.


Alla nyheter