Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Utbildning & Barnomsorg

I Nybro kommun arbetar vi för att alla elever ska få de förutsättningar som krävs för nå kunskapsmålen i skolan. Vi erbjuder en trygg och stabil skolmiljö med behörig och professionell personal.

Nyheter - Utbildning & Barnomsorg

Kvinna dricker kaffe

Invigning av Friluftslivets år och ny gångbro över Ljungbyån

I år är det Friluftslivets år! "Luften är fri" är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Projektet syftar till att få fler människor att prova friluftsliv.

Nybro stad i framtiden

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad

Under sommaren genomfördes en invånardialog om framtidens Nybro stad. Resultatet av invånardialogen har nu sammanställts i en rapport.


Alla nyheter