Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kriget i Ukraina

Nybro kommun följer utvecklingen i Ukraina mycket noga och agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer.

Här finns information samlat för dig som vill hjälpa till eller är orolig. Här finns också information för dig som kommit till Sverige från Ukraina.

Det är många som hör av sig till kommunen och som vill hjälpa människor som är på flykt. Nybro kommun organiserar inte några frivilliginsatser i nuläget men har tagit fram en e-tjänst som förmedlar kontakten mellan dig som vill hjälpa och frivilligorganisationer i kommunen.

Exempel på insatser som förmedlas kan vara husrum, språkstöd och sociala integrationsinsatser.

E-tjänst för dig som vill hjälpa

Observera att kommunen i nuläget inte har möjlighet att ta emot mat, kläder eller andra förnödenheter.

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Psykisk hälsa i kristider (SKR)

Barn och unga som känner oro (BRIS)

Lärande- och kulturförvaltningen och andra verksamheter inom Nybro kommun arbetar för att möta de behov som finns och tar höjd för eventuella förändringar.

Skola för barn och unga från Ukraina

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Använd olika källor för att själv få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Mer om källkritik på krisinformation.se

Många apotek märker en ökad efterfrågan på jod-tabletter på grund av kriget i Ukraina. Kommunen har också fått fler frågor om jod-tabletter de senaste dagarna. Men det finns absolut inga skäl att hamstra (eller inta!) jod-tabletter.

Jod-tabletter är ett läkemedel som kan skydda mot sköldkörtelcancer. De ska bara tas vid en allvarlig kärnkraftsolycka i närområdet om det finns risk för inandning av radioaktiv jod. Länsstyrelsen ger då besked om exakt vilka som behöver ta tabletter, och när.

Om det skulle ske en kärnkraftsolycka i exempelvis Ukraina behöver boende i Sverige inte ta jod-tabletter. Koncentrationen av radioaktiv jod i luften blir låg på så stora avstånd.

Mer om jod-tabletter hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Vi har fått frågor om skyddsrum och dess placeringar i kommunen. På MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hittar du en kartfunktion för att se alla skyddsrum i kommunen. Du kan även läsa mer om vad som kan vara bra att veta om skyddsrum.

MSB – Karta skyddsrum

MSB – Bra att veta om skyddsrum

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.