Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vatten- och avloppsplan 2019

Vatten- och avloppsplanen (VA-planen) syftar till att ge en samlad bild av vatten- och avloppssituationen i kommunen.

Som strategiskt dokument möjliggörVA-planen att viktiga åtgärder och kunskapsuppbyggnad kan påbörjas i tid.
VA-planen lyfter fram och tidsätter en rad åtgärder som behövs för att kommunen ska leva upp till de lagkrav som ställs på kommunen. Bland ett stort antal åtgärder innehåller VA-planen till exempel en dagvattenstrategi och gör ställningstagande kring VA-utbyggnad. VA-planen förslår också olika åtgärder för att fördjupa kunskapen kring våra vattenresurser och för att långsiktigt säkerställa en god dricksvattenförsörjning.

Vatten- och avloppsplan
Under denna länk hittar du själva VA-planen. Planen är utgör ett omfattande dokument. Vi som satt samman planen vill därför tipsa dig om att börja med att läsa ”Sammanfattning” och ”Läsanvisning”.

Länsstyrelsens utställningsyttrande
En översiktsplan gäller tillsammans med Länsstyrelsens granskningsyttrande. I detta yttrande meddelar Länsstyrelsen hur man förhåller sig till kommunens Vatten- och avloppsplan

Kommunens särskilda utlåtande
Här redovisas de synpunkter som inkom i samband av utställningen av planen samt hur kommunen valt att bemöta synpunkterna.

Protokollsutdrag-KF-20190218-§55
Här redovisas Kommunfullmäktiges beslut att anta VA-planen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.