Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Fiske i Nybro

I Nybro kommun finns det goda möjligheter till både bad och fiske men det är du som fiskar som har undersökningsplikt på vad som gäller angående fiske i just det vattnet.

Fiske i Nybro stad

I kommunens vatten i Nybro stad är det fritt fiske med handredskap. Med handredskap (typ av rörligt redskap) avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.

Till kommunens vatten i Nybro stad räknas idag Bolanders bäck med tillhörande Svartgöl och Linnéasjön samt i norr Rismåla naturreservat. I söder räknas delar av Lindåsabäcken och S:t Sigfridsån ner t.o.m. Svartbäcksmåla naturreservat.

Kartor över fiske i Nybro stad – PDF (937 KB)

Fiske i Nybro kommun

Kommunen har fiskevatten på följande platser:

Hoppas att du hittar några trevlig fiskevatten.

Regler vid fritidsfiske

Det är fiskerilagstiftningen som styr vilka regler som gäller för fritidsfisket. Där står det var, när och hur det är tillåtet att fiska: Fiskelagen 1993:787
Här kan du läsa mer om lagstiftning som rör fritidsfiske.

  • Minimimått: Lax 50 cm, Öring 50 cm, Gös 40 cm.
  • Förbud att fiska Lax och Öring 1 oktober – 31 december.
  • Kräftfiske förbjudet, förutom mellan andra söndagen i augusti och två veckor framåt.
  • Förbud att fiska fridlysta arter så som mal, stör, flodpärlmussla (se bilaga 1 i Artskyddsförordning 2007:845).
  • Aktuell lagstiftning kring ålfiske kan du läsa här.
  • Fiske från badbryggor är förbjudet. På anordnade badplatser är det förbjudet att fiska från bryggorna samt kasta mot badplatserna. Detta för att minska risken att badgäster ska få krokar i sig.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.