Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Badhusparken

Årets park 2015 och 2016 (Elmia Park Inspira)

Badhusparkens har sedan våren 2010 varit föremål för omfattande åtgärder för att bli en attraktiv park. Parken ska vara lätt att nå, välskött, säker, trygg och informativ. Den ska nå en bred brukargrupp och vara rik på möjligheter till upplevelser och aktiviteter. Parken ska visa på rabatter med färg och form, exotiska växtslag, bevarade kulturminnen från badhusepoken, offentlig konst, biodiversitet, avskilda platser, hållbara inventarier, giftfri miljö samt naturliga mötesplatser för människor i olika åldrar.

Varför Badhusparken?

Badhusparkens historia går tillbaka till 1883 med uppförandet av träbyggnader för bad och välbefinnande. I parken drack man också brunn efter att ha hittat järnhaltigt brunnsvatten. Badhusepoken slutade med att badhuset brann ned 1949 och de enda byggnader som finns kvar från den perioden är Skogshyddan och vattenkiosken samt rester av en båtkaj och dämningar för vattenfall. I vattenkiosken såldes brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.

Upplevelser i parken

badhusparken-till-hemsidan

 1. Rabattrundlar med årets sommarblomsprogram finns på fem ställen i parken. Först ut varje år är vårens blomsterlökar.
 2. Konstglaset ”Fågelbad” skänktes till Nybro kommun 2010 av glaskonstnären Lars Hellsten. Konstglaset är placerad i rabattormen och belyses med blått LED-ljus.
 3. Rabattormen slingrar sig fram i parkens centrala del med årets sommarblomsprogram. Efter vårens blomsterlökar tar sommarplanteringarna över.
 4. Vattenkiosken är en tidigare träbyggnad från badhusepoken I den såldes det järnhaltiga brunnsvattnet på flaska som hälsodryck.
 5. Nordiska träd är ett samarbetsprojekt mellan olika nordiska länder där ett träd representerar ett deltagande land.
 6. Lekplatsen är handikappanpassad och vänder sig till barn 4-12 år.
 7. Vårlöksrabatten. Under hösten 2011 anlades vårlöksrabatter likt en slingrande bäck med blåblommande vårstjärnor och med ”skummande” vitblommande inslag. Av 250 m sattes en sträcka om 20 m av eleverna från Transtorpsskolan, åk 5/6.
 8. Bouleplanen är öppen för alla och används bland annat av Nybros bouleförening.
 9. Beachvolleyboll är öppen för alla och används bland annat av skolverksamheten.
 10. Utomhusgym har anlagts med närhet till motionsslingan.
 11. Parkträden består av inhemska och exotiska träd som binder samman parken i öppna och slutna rum. Vid träden står namnskyltar som ger mer information om träden. En omfattande gallring har tidigare gjorts av riskträd.
 12. Ängsrundel med fjärilsholk har uppförts i ett lokalt naturvårdsprojektprojekt, LONA-projekt, med bidrag från länsstyrelsen för att främja biodiversitet och ekosystemtjänster.
 13. Park- och konstbelysning har installerats under 2011.
 14. Kajplatsen som användes tidigare under badhusepoken har lyfts fram och restaurerats.
 15. Konstfontänen ”Bollek” ska uttrycka leklusten hos människan. Förslaget gjordes av Hjalmar Ekberg 1978 och skulle ersätta en tidigare fontän i parken och anknyta till Badhusparkens historia och tradition.
 16. Skogshyddan är en av två byggnader som finns kvar från badhusepoken.
 17. Kompisgungan är till för att flera ska kunna gunga tillsammans och riktar sig till alla åldrar.

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.