Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Till kommunens nu gällande översiktsplan finns ett antal tematiska tillägg, Vindbruksplanen och planen för Bullerfria områden är två av dessa. 

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

Syftet med vindbruksplanen är att visa lämpliga utbyggnadsområden för vindkraft och hur dessa har tagits fram. Målet är att uppnå en hållbar utbyggnad av vindkraft som inte inkräktar på landskapets olika funktioner. Vindbruksplanen visar var vindkraft kan etableras med god energiproduktion och med hänsyn till olika intressen i kommunen.

Vindbruksplan 2015 – PDF (5 MB)

Syftet med planen för Bullerfria områden är att visa var kommunen pekat ut bullerfria områden och hur dessa har tagits fram. Målet är att långsiktigt värna om bullerfria områden då ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av natur– och kulturmiljöområden och har stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen.

Bullerfria områden 2015 – PDF (3 MB)

 

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.