Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kristvallabrunn

Denna ortsanalys behandlar Kristvallabrunn och avgränsningen för ortsanalysen är Kristvallabrunn tätort. Ortsanalysen är en inledande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Nedan presenteras ortsanalysen av Kristvallabrunn. Det går att ta del av materialet genom att läsa en sammanställning av ortsanalysen i pdf-format samt genom att titta på de planscher som ställdes ut under dialogkvällen.

Kristvallabrunn – Ortsanalys

En barnkonsekvensanalys har tagits fram för alla orter som analyseras i en ortsanalys. Denna belyser både barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Dialog genom workshop har förts med barnen i den aktuella orten.

Barnkonsekvensanalys Kristvallabrunn

Underlag till ortsanalys

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys_karta

Flygbild_1

Flygbild_2

Historisk utveckling

Infrastruktur

Invånardialog_1

Invånardialog_2

Karta över Kristvallabrunn

Kulturmiljöer

Landskapet

Lynch

Läge och omland

Naturvärden

Planmosaik

Rekreation och friluftsliv

Sammanfattade slutsatser

Service

Statistik

Vad vi har gjort på orten

Vision 2050

ÖP-processen

Karta

Kristvallabrunn ortsanalys

Kristvallabrunns skola, Rössbovägen, Nybro, Sverige

En ortsanalys har tagits fram för denna ort. Det är en indelande del inför kommunens arbete med den nya översiktsplanen

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.