Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare.

Sammanträdesdagar 2022

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2022.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Sammanträdesdagar 2022

Kommunfullmäktige

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

24 januari
28 februari
21 mars
19 april
23 maj (inställt)
20 juni (klockan 15.00)
19 september
17 oktober (nya kommunfullmäktige)
24 oktober
21 november
19 december (klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från klockan 13.00.

31 januari
28 februari
28 mars
25 april (inställt)
30 maj
20 juni (klockan 09.00)
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
19 december (klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

19 januari
16 februari
16 mars
13 april
18 maj
8 juni
17 augusti
14 september
19 oktober
16 november
7 december

Individ- och familjenämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Jonas Andersson
Telefonnummer: 0481-457 94

26 januari
15 februari
15 mars
19 april
17 maj
7 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
8 november
6 december

Kulturnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

16 februari
20 april
31 maj
28 september
26 oktober
30 november

Lärandenämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

Lärandenämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

26 januari
2 mars
30 mars
27 april
8 juni
31 augusti
5 oktober
9 november
7 december

Miljö- och byggnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

Miljö- och byggnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
9 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
8 december

Omsorgsnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Karin Becker
Telefonnummer: 0481-457 02

1 februari
15 mars
26 april
7 juni
30 augusti
4 oktober
8 november
13 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
7 juni
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
6 december

Överförmyndarnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Emma Fäste
Telefonnummer: 0481-452 51

13 januari
17 mars
19 maj
30 juni
1 september
13 oktober
8 december

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn/Transtorpsfastigheter AB

Nybro Bostads AB:s konferensrum
Klockan 13.00
Sekreterare: Helena Hertzman-Rohdin
9 mars
30 mars (årsstämma)
1 juni
5 oktober
30 november

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Mejseln
Klockan 08.00

Sekreterare: Åsa Dahlin
Telefonnummer: 0481-454 20

26 januari
27 januari
8 mars
29 mars (årsstämma)
8 juni
23 augusti
4 oktober
29 november

Nybro Kommunbolag AB

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

18 januari
15 mars
1 april (årsstämma)
7 juni
18 oktober
6 december

Sinia i Nybro AB

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

18 januari
15 mars
1 april (årsstämma)
7 juni
18 oktober
6 december

Kommunala pensionärsrådet

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 09.00

Sekreterare: Irene Sjödahl
Telefonnummer: 0481-453 41

22 mars
31 maj
13 september
29 november

Funktionshinderrådet

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-454 21

17 februari (inställt)
31 mars (nytt datum)
2 juni
6 oktober
1 december

Ungdomsrådet

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 15.00

Sekreterare: Emma Adrian
Telefonnummer: o481-453 55

16 februari
4 maj
12 oktober
14 december

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000