Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare.

Sammanträdesdagar 2021

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2021.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige

Stadshussalen, Stadshuset
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

18 januari (inställt)
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
14 juni (klockan 15.00)
13 september
18 oktober (inställt)
15 november
13 december (klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Stadshussalen, Stadshuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten från klockan 13.00.

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
24 maj
14 juni (klockan 09.00)
23 augusti
20 september (inställt)
25 oktober
22 november
13 december (klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadshussalen, Stadshuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

13 januari
10 februari
10 mars
7 april
12 maj
2 juni
11 augusti
8 september
13 oktober
10 november
1 december

Individ- och familjenämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Peter Carlsson
Telefonnummer: 0481-452 63

19 januari
16 februari
16 mars
13 april
11 maj
8 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december

Kulturnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

17 februari
21 april
1 juni
29 september
27 oktober (inställt)
2 december

Lärandenämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

Lärandenämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

28 januari
3 mars
31 mars
28 april
9 juni
1 september
6 oktober
3 november
8 december

Miljö- och byggnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

Miljö- och byggnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

28 januari
25 februari
25 mars
22 april
20 maj (inställt)
10 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
11 november
9 december

Omsorgsnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Karin Becker
Telefonnummer: 0481-457 02

2 februari
16 mars
4 maj
8 juni
24 augusti
27 september (nytt datum)
28 september (inställt)
2 november
14 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Björken, kommunhuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

26 januari
23 februari
23 mars
20 april
18 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
7 december

Överförmyndarnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Emma Fäste
Telefonnummer: 0481-452 51

18 februari
15 april
10 juni
16 september
18 november

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn/Transtorpsfastigheter AB

Nybro Bostads AB:s konferensrum
Klockan 13.00
Sekreterare: Helena Hertzman-Rohdin
3 mars
31 mars (årsstämma)
2 juni
18 augusti
6 oktober
1 december

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Mejseln
Klockan 08.00

Sekreterare: Åsa Dahlin
Telefonnummer: 0481-454 20

26 januari
27 januari
4 mars
30 mars (årsstämma)
7 juni
24 augusti
4 oktober
30 november

Nybro Kommunbolag AB

Stadshussalen, Stadshuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

19 januari
16 mars
1 april (årsstämma)
8 juni
19 oktober
7 december

Kommunala pensionärsrådet

Klockan 09.00Sammanträdesdagar 2021 (1)
Sekreterare: Irene Sjödahl
Telefonnummer: 0481-453 41

23 mars
1 juni
31 augusti
30 november

Funktionshinderrådet

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-454 21

25 februari (inställt)
3 juni (inställt)
7 oktober
25 november

Ungdomsrådet

Eken, kommunhuset
Klockan 15.00

Sekreterare: Emma Adrian
Telefonnummer: o481-453 55

17 februari
14 april
13 oktober
15 december

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000