Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Sammanträdesdagar

Här kan du se nämndernas, styrelsernas och utskottets sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare.

Sammanträdesdagar 2023

Här kan du se nämndernas, styrelsernas, utskottets och rådens sammanträdesdagar, lokal, klockslag och sekreterare för år 2023.

Om du ämnar besöka ett sammanträde, förvissa dig om tid och plats för sammanträdet. Denna information finns alltid aktuell på respektive föredragningslista för de olika sammanträdena.

Sammanträdesdagar 2023

Kommunfullmäktige

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 18.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

23 januari (inställt)
27 februari
20 mars
17 april
22 maj
19 juni (klockan 15.00)
18 september
23 oktober
20 november
18 december (klockan 15.00)

Kommunstyrelsen

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 13.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

9 januari (extra)
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
19 juni (klockan 09.00)
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
18 december (klockan 09.00)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten.

18 januari
15 februari
15 mars
12 april
17 maj
7 juni
16 augusti
13 september
18 oktober
15 november
6 december

Individ- och familjenämnden

Eken, kommunhuset, (Bång/Sliperiet)
Klockan 13.00
Sekreterare: Jonas Andersson
Telefonnummer: 0481-457 94

Individ- och familjenämndens sammanträden är stängda för allmänheten.

2 januari
25 januari
14 februari
14 mars
18 april
16 maj
13 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
7 november
5 december

Kulturnämnden

Eken, kommunhuset, (Pelarsalen, Kristallen)
Klockan 14.00
Sekreterare: Sofie Eriksson
Telefonnummer: 0481-455 99

Kulturnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

16 februari
20 april
8 juni
28 september
26 oktober
7 december

Lärandenämnden

Eken, kommunhuset, (Stadshussalen)
Klockan 13.00
Sekreterare: Ann Crantz
Telefonnummer: 0481-456 85

Lärandenämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

1 februari
1 mars
29 mars
3 maj
14 juni
6 september
4 oktober
8 november
12 december

Miljö- och byggnämnden

Björken, kommunhuset, (Stadshussalen)
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

Miljö- och byggnämndens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag av ärenden, där myndighetsutövning och sekretess förekommer.

26 januari
23 februari
23 mars
20 april
17 maj
8 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
7 december

Omsorgsnämnden

Björken, kommunhuset, (Vattugatan)
Klockan 13.00
Sekreterare: Felix Brundin
Telefonnummer: 0481-457 02

Omsorgsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

31 januari
14 mars
25 april
13 juni
29 augusti
3 oktober
7 november
12 december

Samhällsbyggnadsnämnden

Björken, kommunhuset, (Stadshussalen)
Klockan 13.00
Sekreterare: Malin Lindgren
Telefonnummer: 0481-453 72

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

24 januari
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
5 december

Överförmyndarnämnden

Eken, kommunhuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Emma Fäste
Telefonnummer: 0481-452 51

Överförmyndarnämndens sammanträden är stängda för allmänheten.

26 januari
16 mars
25 maj
29 juni
31 augusti
19 oktober
7 december

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn

Nybro Bostads AB:s konferensrum
Klockan 13.00
Sekreterare: Helena Hertzman-Rohdin
Nybro Bostads AB:s/AB Nybro Brunns möten är stängda för allmänheten.

8 mars
29 mars (årsstämma)
31 maj
3 oktober
29 november

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB/Nybro Värmecentral AB/Fastigheter i Nybro AB

Mejseln
Klockan 08.00

Sekreterare: Kristoffer Henningsson
Telefonnummer: 0481-451 66

Nybro Elnät AB:s/Nybro Energi AB:s/ Nybro Värmecentral AB:s/Fastigheter i Nybro AB:s möten är stängda för allmänheten.

24 januari
25 januari
7 mars
28 mars (årsstämma)
7 juni
10 oktober
28 november

Nybro Kommunbolag AB

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 08.00
Sekreterare: Anna Wahledow Linde
Telefonnummer: 0481-452 61

Nybro Kommunbolag AB:s möten är stängda för allmänheten.

17 januari
14 mars
30 mars (årsstämma)
1 juni
17 oktober
5 december

Sinia i Nybro AB

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 13.00
Sekreterare:
Telefonnummer:

Sinia i Nybro AB:s möten är stängda för allmänheten.

17 januari
6 mars
30 mars (årsstämma)
1 juni
17 oktober
5 december

Kommunala pensionärsrådet

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 09.00

Sekreterare: Amanda Ask
Telefonnummer: 0481-452 37

Kommunala pensionärsrådets sammanträden är stängda för allmänheten.

21 mars
30 maj
5 september
28 november

Funktionshinderrådet

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 14.00
Sekreterare: Amanda Ask
Telefonnummer: 0481-452 37

Funktionshinderrådets sammanträden är stängda för allmänheten.

9 februari
25 maj
5 oktober
30 november

Ungdomsrådet

Stadshussalen i Stadshuset
Klockan 15.00

Sekreterare: Emma Adrian
Telefonnummer: o481-453 55

Ungdomsrådets sammanträden är stängda för allmänheten.

31 januari
28 mars
30 maj
29 augusti
10 oktober
12 december

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000