Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Anhörigstöd

Anhörigstöd i socialtjänsten i Nybro kommun erbjuds på Individ- och familjeförvaltningen samt på Omsorgsförvaltningen (äldreomsorg).

Kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykiskt funktionsnedsättning.

Vem är anhörig? Anhörig kan vara maka/make, sambo, förälder, barn, vän eller annan person som vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörigstödet erbjuder råd och stöd till anhöriga genom:

  • socialt avlastande samtal samt information, kunskap och vägledning.
  • som anhörig erbjuds man delta i anhöriggrupp, anhörigcirklar samt aktiviteter som förebygger ohälsa hos den anhörige.

Det är de anhörigas behov, erfarenheter, kompetens och önskemål som formar utbudet av stöd som anhörigstödet erbjuder.

Målsättningen med anhörigstöd är att underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalité för den anhörige och dennes närstående.

Anhörigas erfarenhet, kunskap och delaktighet är viktig!

Ingen fråga är för liten!

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anhörigas Riksförbund

Funktionsnedsattas samarbetsorgan

Socialstyrelsen

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.