Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kvällsöppen förskola

Nybro kommuns kvällsöppna förskola finns på Vitsippan i Hanemåla.

De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade att söka plats i verksamheten. Verksamheten är öppen måndag-fredag mellan klockan 06.00-22.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Ansökan

Ansökan görs via FörskolaFritidswebben. I samband med ansökan ska båda platsinnehavarna skicka in ett anställningsintyg och ett arbetstidsschema som bekräftar behov och rätt till placering. Ansökan via FörskolaFritidswebben kommer inte att godkännas förrän dessa intyg har kommit in. Om intygen inte har kommit in 1 månad efter ansökningsdatumet, kommer ansökan att avslås.

Kvällsöppen förskola – Anställnings- och arbetstidsintyg (Mina sidor)

Upphör behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste barnet byta till annan enhet/avdelning. Detta för att kunna erbjuda platsen till nästa barn i kön med behov av kvällsöppen förskola. Önskemål om ny enhet/avdelning görs till förskolechef för den kvällsöppna enheten och överflyttning sker så snart detta är möjligt. Denna överflyttning ger rätt till en veckas kostnadsfri inskolning.

Vid frågor, kontakta

Rektor Vitsippan, 0481-450 91
Barnomsorgsadministratör, 0481-452 70, 0481-452 89

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.