Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Pågående detaljplanearbete

Här hittar du alla de detaljplaner som är under arbete i kommunen. Du kan följa hela processen fram till att planen vinner laga kraft och därmed börjar gälla.

Det här visar markeringarna i kartan

Gul markering = Planbesked/uppdrag

Blå markering = Samråd

Orange markering = Granskning

Grön markering = Antagen/Godkänd

Obs! Gällande detaljplaner hittar du i Planarkivet

Planbesked/uppdrag

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Nybro kommun när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Detaljplan för Vulkanus 34 (Friskis)

Detaljplan för Desemåla 1:5 och Nybro 3:1 (Nya brandstationen)

Detaljplan för Nybro 3:45 och Nybro 3:1 (Begravningsplatsen)

Upphävande av detaljplan för Hinshult 2:53

Detaljplan för Gasellen 10 (gamla Transtorpsskolan)

Samråd

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Detaljplan för Humlan 2 m.fl. (Västerängsskolan)

Granskning

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Nybro kommun, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Detaljplan för Tikaskruv 1:85 m.fl. (Södra)

Laga kraft

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000