Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Pågående detaljplanearbete

Här hittar du information om kommunens pågående detaljplanearbete.

Ett detaljplanearbete pågår från det att ett beslut om uppstart har tagits till dess att planen har vunnit laga kraft. Det är en process som tar lång tid och innebär utredning av förutsättningar, av olika intressen och konsekvenser som kan komma av detaljplanen.

Pågående detaljplanearbete kan handla om nya detaljplaner som kommunen arbetar med, om upphävande av detaljplaner som inte längre tjänar sitt syfte, om ändringar i gällande detaljplaner eller om planprogram som undersöker förutsättningar i ett större område som exempelvis ett bostadsområde eller ett kvarter.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000