Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Temalekplats i Badhusparken

Temalekplats i Badhusparken

I enlighet med handlingsplanen för lekplatsprogrammet bygger Nybro kommun en ny temalekplats i Badhusparken efter de synpunkter som framkommit i olika medborgardialoger och efter de mål som satts upp om vad en bra lekplats är i kommunens lekplatsprogram.

I lekplatsprogrammet står det bland annat att lekredskapen är viktiga men de räcker inte för att ge barnen bra lekmöjligheter, ”Lekredskapen skall ses som ett komplement till en i övrigt bra och sammansatt lekmiljö, gärna en parkmiljö med möjlighet till naturupplevelser”.

Badhusparkens nya temalekplats riktar sig till barn mellan 1-12 år. En del av lekmiljön är anpassad för funktionsnedsatta.

Lekmiljön i den nya temalekplatsen är inspirerad av badhusepoken och Gunnel Holmérs bok “Nybro Brunn och Badanstalt 1883-1949”. Utformningen av Lekplatsmiljöerna har utgått från den en gång i tiden existerade ”Svandammen” som bestod av flera broar som gick över till en liten ö. Svandammen låg ungefär där den befintliga bron som går över bäcken ligger idag.

En lekstuga uppförs på plats inspirerad av badanstaltens villor som kallades Villa Oskar, Villa Beijer, Villa Sofia och Villa Hjalmar. Förr i tiden hade badgästerna tillgång till bland annat schack, musikinstrument och en musikpaviljong. Ett liknande utbud kommer att placeras på en ö inom lekplatsområdet.

Kärnan i Nybro kommuns vision för framtiden är att ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro”.

Närvaron av broar i lekmiljön kopplar an till Nybro kommuns vision och kommunvapen. Broar kan också ses som övergångar mellan fantasi och verklighet, mellan nu och då, mellan två faser av livet – barnens lek och de vuxnas lek.

I utformningen kommer leklandskapet att variera i höjd med höga fågelbotorn, kulle med rutschkana, lekbuskage, lekotoper med blomster i sandmiljöer, odlingsrabatt, nedsänkta bäckfåror av sand byggda av naturmaterial som stenar, träpalissader, unika lekredskap och några prefabricerade lekredskap. Delområdena är sammanbundna och tillgängliga för alla via små träbroar med räcken. Lekplatsen invigdes i juni 2022.

Entreprenör är NCC.

Temalekplats i badhusparken – ritning (pdf)

Temalekplats i badhuspark – planskiss (pdf)

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.