Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Uppdragets omfattning

Gode mäns och förvaltares skyldigheter i sitt uppdrag.

Bevaka rätt

Detta kan innebära att söka olika insatser för sin huvudman så som:

 • Hemtjänst
 • Bostadsbidrag
 • Särskilt boende
 • LSS insatser
 • Avveckla och sälja bostadsrätt eller fastighet
 • Bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning och arvskifte efter anhörig

Förvalta egendom

 • Ansvara för huvudmannens pensionsinkomster
 • Betala räkningar
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera
 • Portionera ut pengar
 • Se till att deklarationen blir gjord

Sörja för person

Att sörja för person innebär att den gode mannen ska se till att huvudmannen har goda livsvillkor såsom bra boende, bra omsorg och vård, någon meningsfull sysselsättning eller bra fritid. Att sörja för person kan vara speciellt viktigt då huvudmannen inte har några anhöriga eller nära vänner.

Fullt förordnande

Vid fullt förordnande är man skyldig att, förutom bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, även :

Hålla sig informerad om huvudmannens

 • Boendeförhållanden
 • Behov av vård och omvårdnad
 • Behov av social service
 • Behov av sociala kontakter

Vid behov föra huvudmannens talan i kontakt med

 • Olika myndigheter
 • Kommun och landsting (verksamhetsansvariga)
 • Andra samhällsresurser

Medverka till att huvudmannen får

 • En bostad som passar hans/hennes behov
 • Det bistånd, stöd och den service eller sjukvård som huvudmannen har behov av

Hjälpa till att skapa möjligheter för huvudmannen

 • Att besöka och hålla kontakten med anhöriga och vänner
 • vara så aktiv som möjligt på sin fritid

Samarbeta med eventuell utsedd kontaktperson och anhöriga. Förvalta huvudmannens ekonomiska tillgångar till hans/hennes nytta.

Gode män och förvaltare är inte

 • Hemtjänstpersonal
 • Personliga assistenter
 • Ledsagare

Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har tagit fram två häften som heter Rollkoll. Där kan du läsa mer om god man och förvaltare i relation till andra aktörer samt om vad en god man eller förvaltare gör. Rollkoll, två material om god man och förvaltare.

Handbok för nya gode män och förvaltare

Handbok – Välkommen som god man eller förvaltare – PDF (1 MB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.