Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Individ- och familjeförvaltningen

Vi kan i vår förvaltning erbjuda råd, stöd, och bistånd för alla åldrar och i livets olika skeden.

Vi arbetar i många avseende generellt förebyggande, men i de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till oberoende och självständighet. I vissa delar syftar våra insatser till att skydda barn, ungdomar och enskilda som utsätts för hot eller våld.

Vår förvaltning är indelad i fem olika verksamheter:

Central administration

med huvudsaklig uppgift att ge administrativt stöd till övriga verksamheter i förvaltningen.

Ekonomi och vuxen

med ansvar för försörjningsstöd, rehabilitering, skuldsanering, budgetrådgivning, missbruksvård och ärenden som rör hot och våld i nära relationer. Verksamheten hanterar även dödsboanmälningar.

Barn och familj

med ansvar för barn- och ungdomsfrågor, familjerätt, öppenvårdsverksamhet för barn unga och familjer, familjehem och kontaktpersoner, ungdomsmottagning och Öppen förskola. Inom verksamheten handläggs och verkställs även det stöd och de insatser som ges ensamkommande barn och ungdomar.

Integration

med ansvar för kommunens delar av nyanländas etablering, vilket för förvaltningens del avser att ge socialt stöd och samhällsinformation.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar – OF

med ansvar att ge bistånd och insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till insatserna hör bland annat boendestöd, bostad med särskild service, korttidsvistelse, korttidstillsyn, avlösarservice och personlig assistans.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000