Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Bygga, Bo & Miljö

I Nybro kommun månar vi om det attraktiva boendet. Här kan du välja att bo i vår pittoreska småstad, i någon av våra mysiga mindre orter eller på vår levande landsbygd. Välkommen att bygga, leva och bo här!

E-tjänster & Blanketter

Nyheter - Bygga, Bo & Miljö

Utbrott av fågelinfluensa i Kalmar län

Utbrott av fågelinfluensa i Kalmar län

Den 18 januari bekräftades det att en stor värphönsbesättning i länet har drabbats av fågelinfluensa. Viktigt att djurägare skyddar fjäderfä från smitta eftersom fågelinfluensa nu förekommer bland vilda fåglar. Du kan bidra till övervakningen genom att rapportera fynd av döda fåglar till SVA.

Nybro stad i framtiden

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad

Under sommaren genomfördes en invånardialog om framtidens Nybro stad. Resultatet av invånardialogen har nu sammanställts i en rapport.

Sök investeringsstöd från Klimatklivet

Mellan den 18-29 januari kan företag, föreningar, kommuner med flera söka stöd för åtgärder som minskar samhällets klimatpåverkan.

Avverkning i Hanemåla

Avverkningar kommer att ske på kommunens mark i skogsområdet mellan de äldre tomterna och nybyggnationsområdet och är beräknade att påbörjas inom kort.

Kameraövervakning på Nybro station

För att öka tryggheten för stationens personal och besökare finns nu bevakningskameror installerade i och runt stationsbyggnaden.

Gång- och cykelbana på Villagatan

Nybro kommun anlägger en 1100 m lång GC-bana (gång- och cykelbana) med bredden 3-4 m längs med Villagatans södra sida, från Tunnelgatan vid bron till Hallandsgatan där befintlig GC-bana finns. Utöver det skall upphöjningar anläggas vid samtliga korsningspunkter med bilar.


Alla nyheter