Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Miljö, hälsa & livsmedel

Miljö- och byggnämnden arbetar med tillsyn av efterlevnad av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen med mera. Vi har också en rådgivande funktion till företag, privatpersoner och övriga kommunala förvaltningar.

Miljötillsynens och hälsoskyddsarbetets uppgift är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljön, arbeta för att användning av mark och vatten sker så att en långsiktigt god hushållning tryggas, att material, varor och energi hanteras i kretslopp samt att den biologiska mångfalden och värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och bevaras. Miljö- och byggnämnden ska genom miljötillsyn verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen på sikt uppfylls.

Miljö- och byggnämnden arbetar även för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.