Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hemtjänst

Här finns information om vilka insatser du kan få hjälp med från hemtjänsten. Det finns även information om hur du ansöker om den hjälpen.

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hjälp i hemmet (hemtjänst).

 • Personlig omsorg (personlig hygien, klädsel, toalettbesök)
 • Måltidshjälp (tillreda måltider, matdistribution, hjälp med att äta)
 • Trygghetsinsatser (tillsynsbesök, trygghetslarm, avlösning i hemmet)
 • Sociala insatser (sociala kontakter, promenad, enskild pratstund)
 • Skötsel av hemmet (städning, tvätt, inköp)

Vid behov av hjälp och stöd i hemmet så kontaktar du en biståndshandläggare hos oss.  Ring medborgarkontoret 0481-450 00 så hjälper de dig till rätt område och biståndshandläggare.

Du kan också fylla i en blankett för ansökan och skicka till oss. Blankett för ansökan

När du ansöker eller anmäler behov av stöd, inleds handläggningen inom två arbetsdagar med skriftligt beslut om vilka insatser du är beviljad.

Det är varje enskild människas individuella behov som avgör rätten till bistånd, prövningen sker enligt Socialtjänstlagen.

Bedömningen grundas på en utredning och görs av biståndshandläggare. När bedömningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut och du får ett skriftligt beslutsmeddelande skickat hem till dig. Om du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutsmeddelandet.

Fast omsorgskontakt

När du blir beviljad hemtjänst för du en utsedd fast omsorgskontakt i personalgruppen inom 14 dagar efter att insatsen påbörjats. Den fasta omsorgskontakten är en för dig utsedd person i hemtjänsten som lär känna dig lite extra och har en helhetsbild över dina behov och insatser samt vara ett stöd i kontakten med övriga professioner. Det är självklart att all personal hjälper till, men din omsorgskontakt har ett särskilt ansvar för detta.

Enhetschefen inom området där du bor är personalansvarig.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig utformas de beviljade och behovsanpassade hemtjänstinsatserna i en genomförandeplan, som påbörjas inom
14 dagar efter det att insatsen börjat utföras.

Hemtjänsten i Nybro arbetar utifrån fyra geografiska områden och består av ca 250 medarbetare med tre olika professioner såsom undersköterska, vårdbiträde och omsorgsbiträde.

Vid hjälp i hemmet använder hemtjänsten ett digitalt planeringsverktyg för att kvalitetssäkra den omsorg som ges till dig. Omsorgspersonalen loggar in vid varje besök via sina mobiltelefoner.

Hemtjänsten arbetar utifrån omsorgsnämndens övergripande målsättning att alla människor, utifrån sina behov, har rätt till god omsorg där valfrihet, trygghet och integritet är vägledande samt efter förvaltningens värdegrund.

All personal inom omsorgsförvaltningen;

 •  kan legitimera sig.
 •  arbetar under sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen och får inte berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden.

Avgiften beräknas utifrån varje persons ekonomiska situation.

Klicka på länken nedanför och gå till avsnittet Omsorg om du vill läsa om avgifterna för hemtjänst.

Taxor och avgifter

Här kan du söka efter vilken biståndshandläggare eller enhetschef inom omsorgsförvaltningens äldreomsorg som ansvarar för det området du bor i.

Hemtjänstområde

Alla våra mötesplatser är öppna för alla. Mötesplatserna finns på våra äldreboenden och på Jutegården. De är kostnadsfria och det enda du behöver betala är eventuell lunch eller fika.

Mötesplatser & aktiviteter

I Nybro kommun jobbar vi utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt där vi strävar mot att alla som får hjälp av oss på något sätt skall få vara så delaktiga som möjligt, så länge som möjligt eftersom det stärker både kroppen och självkänslan.

Vi tror att ett ökat oberoende ger en större självkänsla och en bättre livskvalitet.

Utifrån det arbetar vi med ett hälsofrämjande arbetssätt.

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

Äldreguiden är baserad på två undersökningar som Socialstyrelsen genomför. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? samt Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Resultaten från våra olika hemtjänstgrupper i Nybro kommun.

Du kan framföra dina synpunkter till oss på något av följande sätt:

 • Personal. Du kan lämna synpunkter direkt till omsorgsförvaltningens personal.
 • Webb: Lämna en synpunkt via vår e-tjänst (Mina sidor)
 • E-post: Synpunkter kan skickas till personal via e-post eller till omsorgsförvaltningens gemensamma e-post omsorg@nybro.se
 • Telefon: Synpunkter kan lämnas via telefon. Om du är osäker på telefonnumret, kontakta kommunens växel på telefon 0481-450 00 som kan koppla vidare ditt samtal.
 • Brev: Du kan skriva ett brev.  Det går bra att skicka via post till Omsorgsförvaltningen, Nybro kommun, 382 80 Nybro. Du kan också lämna brevet på medborgarkontoret.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.