Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Till dig som ställföreträdare

Denna sida är till för dig som innehar uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare. Här hittar du nyheter och aktuell information från överförmyndarkontoret.

Ny som ställföreträdare?

Som ny ställföreträdare kan det vara mycket att sätta sig in i. Har du frågor är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret.
Här har vi samlat information som kan vara till hjälp:

Du vet väl att det finns en förening för dig som är ställföreträdare i Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge – du hittar mer information på deras hemsida.

Nyheter och allmän information

Behöver du hjälp med årsräkningen?

Under februari kan du boka tid för att få råd och stöd i ditt arbete med årsredovisningen. Vi finns tillgängliga även på kvällstid enligt följande:
Emmaboda: Måndag den 13 februari, mellan kl. 9.00-12.00 och mellan kl. 13.00-18.30.
Uppvidinge: Onsdag den 1 februari mellan 14.00-18.30, eller fredag den 10 februari mellan kl. 8.00-15.00.
Torsås: Onsdag den 8 februari, mellan kl. 10.00-12.30 och mellan kl. 15.30-18.30.
Nybro: Tisdag den 7 februari, mellan kl. 9.00-12.00 och mellan kl. 15.00-19.00.

Ring eller mejla din handläggare för att boka tid.
Du träffar oss i kommunhuset på respektive ort, endast förbokade tider.

Vad ska en god man inte göra?

Årligen utför länsstyrelsen granskning och tillsyn av överförmyndarnämndens verksamhet. I samband med länsstyrelsens senaste granskning tydliggjorde de följande:

En god man ska inte utföra praktiska åtgärder hos huvudmannen. Hen ska därför inte hjälpa till med praktisk flytthjälp, hjälpa till att städa, handla eller skjutsa huvudmannen. Den gode mannen ska inte heller promenera eller gå på bio med sin huvudman osv. Det är inte förbjudet att utföra dessa sysslor, men om den gode mannen gör det så är det utanför uppdraget. Eftersom det inte ingår i uppdraget är det inte möjligt att få arvode för denna typ av sysslor (det saknas lagstöd för att arvodera utförandet av dessa sysslor).

Utöver detta vill överförmyndarnämnden även informera om att en god man inte heller har rätt att företräda huvudmannen i vårdfrågor inom hälso- och sjukvård. En god man är ett personligt biträde till huvudmannen. Om till exempel en huvudman har omyndiga barn så ska den gode mannen inte delta i barnets utvecklingssamtal i skolan eftersom den gode mannen inte kan företräda huvudmannen i egenskap av vårdnadshavare. En god man kan på så sätt inte heller företräda andra familjemedlemmar.

Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar och att huvudmannen har en meningsfull fritid.

Har du frågor eller är osäker på vad som ingår i ditt uppdrag? Ta i så fall kontakt med din överförmyndarhandläggare.

Bostadstillägget höjs och fler kan ha rätt till förmånen

Pensionsmyndigheten informerar om att bostadstillägget från och med augusti höjs för de pensionärer som redan är beviljade detta
tillägg. Detta beror på ändrade regler. De nya reglerna innebär även att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen.

Läs mer i Pensionsmyndighetens informationsbroschyr Har du rätt till bostadstillägg.

GMF-podden

Riksförbundet gode män och förvaltare har startat en podd som vänder sig till dig som har uppdrag som ställföreträdare.
Här hittar du podden och alla avsnitt.

Letar du efter blanketter?

Blanketter och e-tjänster hittar du på Mina sidor.

Ny hantering av arvodesbeslut

Tidigare har du som ställföreträdare fått hem både ditt och huvudmannens exemplar av arvodesbeslutet (om huvudmannen står för arvodet). Det har då varit ditt ansvar att se till att huvudmannen får del av beslutet. Justitieombudsmannen (JO) har nu uttalat sig om att detta inte är tillräckligt och att vi från överförmyndarens sida bör skicka arvodesbeslutet direkt till huvudmannen. Framöver kommer vi därför att skicka ut huvudmannens exemplar av arvodesbeslutet direkt till huvudmannen, om inte särskilda skäl föreligger.

Digitala tjänster för ställföreträdare på Försäkringskassan

Utifrån din roll som ställföreträdare kan du logga in på Mina sidor på forsakringskassan.se och ansöka om ersättning – och från januari också beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden. Du behöver bara en inloggning oavsett om du har en eller flera huvudmän.

För att använda Försäkringskassans digitala tjänster går du till Logga in på forsakringskassan.se. På inloggningssidan väljer du att logga in som ställföreträdare. Du loggar in med ditt personnummer och identifierar dig med ditt bank-id. Försäkringskassan behöver ha en kopia av ditt förordnande registrerat för att du ska få tillgång till tjänsten.

Du hittar med information på forsakringskassan.se

Digitala tjänster via Mina sidor

Redo för nya uppdrag?

Vi är ständigt i behov av ställföreträdare för nya uppdrag. Känner du att du har tid över och kan tänka dig ta ytterligare ett uppdrag? Ta i så fall kontakt med oss på överförmyndarkontoret och berätta om vilka typer av uppdrag du skulle kunna vara intresserad av.

E-tjänst för att ansöka om uttag på spärrat konto

Nu finns en e-tjänst för att ansöka om uttag på spärrat konto. Du hittar tjänsten på Mina sidor.

Har din huvudman Swedbank, Handelsbanken, Ölands Sparbank eller Sparbanken Eken? Då skickar vi numera uttagsmedgivandet direkt till banken. Du behöver därmed inte gå dit för att genomföra överföringen. Vi arbetar för att få till en liknande lösning även för andra banker.

Bli deklarationsombud

Skatteverket vill påminna om att du som god man eller förvaltare kan bli deklarationsombud för din huvudman. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. Huvudmannen utser ställföreträdaren till deklarationsombud genom Skatteverkets blankett SKV 4809 eller med hjälp av BankID via e-tjänsten Ombud och behörigheter.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

God man, förvaltare & förmyndare

Handläggarna på överförmyndarkontoret har telefontid alla vardagar mellan kl. 11.00-12.00. Övriga tider kan du tala in ett meddelande eller kontakta dem via e-post.

Handläggare Nybro kommun

Även ärenden som rör ensamkommande barn

Tel: 0481-452 29

Tel: 0481-453 04

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Emmaboda kommun

Tel: 0481-452 51

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Torsås kommun

Tel: 0481-452 20

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Uppvidinge kommun

Tel: 0481-454 07

E-post: ofm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000