Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Kommunfullmäktige har i översiktsplanen och det kommunala natur- och friluftslivsprogrammet beslutat om mål för natur och friluftsliv i Nybro kommun.

Varje kommun har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i den egna kommunen, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Kommunerna kan via LONA söka pengar till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. LONA-projekt kan ske i samarbete med andra lokala aktörer t ex en förening, en skola, ett företag eller en markägare.

Är du/ni intresserade av att starta ett LONA-projekt är du välkommen att kontakta kommunens kontaktpersoner. Ansökningstiden för bidrag går ut 1 december varje år. Mer information om LONA-projekt finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Just nu pågår flera LONA-projekt i Nybro kommun. Initiativtagare inom parentes.

  • Fågeltorn vid Linnéasjön (kommunen)
  • Badbrygga samt pedagogisk station vid Linnéasjön (kommunen)
  • Våtmark i Svartbäcksmåla (kommunen)
  • Upplevelseled genom Svartbäcksmåla naturreservat (kommunen)
  • Reservatsbildning i Orrefors och Svartbäcksmåla (kommunen)

Kontakta oss

Natur & Friluftsliv

Om du har frågor avseende skog, natur, vattenvård, friluftsliv eller liknande, så kontaktar ni Nybro kommuns naturenhet via kommunens växel 0481-450 00.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.