Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Träd i stadsmiljö och parker

Kännetecknas av träd i hårdgjorda miljöer som t.ex. gator, torg och bostadsgårdar eller träd i parkmiljöer på gräsytor eller i anläggningar med olika funktioner och karaktärsskapande skönhetsvärden. De kan stå ensamma, i rad eller i grupp. Gatuträdens gröna struktur ramar in och mjukar upp gatunätet i staden samt förbättrar lokalklimatet. De kan också fungera som naturliga korridorer för bland annat insekts- och fågelfaunan. De ska ge ett städat och vårdat intryck. Över gångbana tas växtlighet bort upptill 2,5 m och över körbana upptill 4,6 m.

Träden är ä viktiga för stadsbilden genom att de förskönar och förstärker vårt välbefinnande. Träd renar luften, fungerar som vindfång, de binder stora mängder vatten vid nederbörd och trädens rötter stabiliserar och motverkar erosion. Med förväntade klimatförändringar kommer trädens betydelse även för lokalklimatet att öka genom att de ger skugga och utjämnar temperaturvariationer. Trädplantering är ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten, samtidigt som det skapar mervärden.

För att kompensera ett varmare sommarklimat ska antalet träd och buskar i stadens centrala delar öka. Vid nyplantering ska ädellövträd av olika arter användas för att minska risken för att ensartade stora trädbestånd angrips i samband med sjukdomsspridning i ett förändrat klimat.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000