Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Tobaksförsäljning

För att få sälja tobak och tobaksfria nikotinprodukter måste ett tillstånd först beviljas av kommun.

Ansökan om tillstånd för försäljning görs via vår e-tjänstportal Mina sidor.

Gällande tobakslag

Gällande lag om tobaksfria nikotinprodukter

  • Försäljning av cigaretter och andra tobaksprodukter är tillståndspliktigt.
  • Den som avser att sälja tobaksprodukter måste först ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • Tillståndsenheten prövar lämpligheten hos bolaget som söker och de personer som bedöms ha inflytande i verksamheten.
  • Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska i förväg anmälas till kommunen. Egenkontrollprogram ska bifogas.
  • Försäljning av tobaksfri nikotinprodukt ska i förväg anmälas till kommunen. Egenkontrollprogram ska bifogas.
  • Försäljningen ska genomföras ansvarsfullt. Tydliga dekaler om åldersgräns ska finnas i butiken och en utarbetad egenkontroll ska finnas som stöd till försäljningen.
  • Inköp av tobaksvaror ska ske från godkänd partihandlare med tillstånd. Produkterna ska noggrant kontrolleras att de är har korrekt märkning och varningstext.
  • Kommunen och polisen genomför regelbundet tillsyn av all försäljning av tobak inom kommunen.
  • Kontrollsköp sker för att se om ålderkontroller tillämpas.

Kontakta oss

Serveringstillstånd, tobaksförsäljning, lotteritillstånd.

Om du har frågor kontakta Nybro kommuns tillståndsenhet på samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 0481-450 00 samhallsbyggnad@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.