Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Hållbarhetsprogrammet Hoppfullt & Hållbart

Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa hur vi ska arbeta för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision om framtidens större Nybro.

Hållbarhetsprogrammet utgör de övergripande målen och strategierna för Nybro kommun och antas av kommunfullmäktige. Det är ett långsiktigt dokument som ska revideras vart sjätte år. Programmet är framtaget i en lång process av dialog och analys och gäller för såväl hela kommunorganisationen som kommunen som geografiskt område.

Hållbarhetsprogrammet är Nybro kommuns sätt att arbeta med de globala målen för Agenda 2030 och de nationella miljö- och folkhälsomålen.

Detta görs genom fem hållbarhetsområden med tillhörande strategier:

  1. Hälsa, trygghet och välbefinnande
  2. Klimatsmart samhälle
  3. God miljö för barn och unga
  4. Natur och ren miljö
  5. Delaktighet och jämlikhet

Läs hela hållbarhetsprogrammet:
Hoppfullt & hållbart – Nybro kommun

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.