Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

Parkeringskarta Nybro tätort (pdf)

Parkeringsskiva gäller på bestämda platser

Alla allmänna parkeringsplatser i Nybro är avgiftsfria men du måste ha en parkeringsskiva när du parkerar på vissa av dessa platser i centrala Nybro. Syftet är att uppnå en bättre rotation på parkeringsplatserna.

P-skivan används på de platser i centrum där det är tillåtet att parkera en och tre timmar mellan klockan 8.00 och 18.00 på vardagar och mellan klockan 8.00 och 13.00 på lördagar. Och på markerade platser inom gångfartsområde mellan klockan 10-18 vardagar utom vardag före söndag- och helgdag och mellan klockan 10-16 vardag före söndag- och helgdag.

Det är totalt 189 allmänna parkeringsplatser som är berörda och de ligger i kvarteret Fabriken, på Sveaplan, parkeringen mellan Engshyttegatan och Stora Nygatan, utmed gatorna Stora Nygatan, Mellangatan, Storgatan, Stationsgatan, Västra Magasinsgatan vid Stadshusplan samt parkeringsplatserna vid Västra Magasinsgatan mitt emot Järnvägsparken.

Skyltar med symbolen för parkeringsskiva finns uppsatta vid dessa parkeringsplatser.

På parkeringskartan är de flesta av dessa platser markerade. Där kan du också se vad det är för regler som gäller för parkeringsskivan. Övriga allmänna parkeringsplatser i Nybro omfattas inte av bestämmelsen om parkeringsskiva.

Parkeringsskivor finns att köpa vid resecentrum och Bohmans Bokhandel.

Ett litet tips: Skulle ni ej ha någon p-skiva tillgänglig så går det bra att skriva ankomsttiden på en papperslapp och lägga den väl synlig i vindrutan så gäller den som p-skiva.

Parkering i tättbebyggt område

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag, utom där generella parkerings- och/ eller förbud mot att stanna gäller. Detta kan vara exempelvis framför övergångsställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärke anger något annat.

Trafikförordningen (1998:1276), TrF, innehåller bestämmelser för alla trafikanter och trafik med fordon, bland annat om hur man får stanna och parkera. De allmänna bestämmelserna om hur man får stanna och parkera (vad som är tillåtet respektive inte tillåtet) gäller för hela landet, det vill säga oberoende av lokala trafikföreskrifter. Reglerna i trafikförordningen utmärks normalt inte med vägmärken utan fordonsförarna förväntas känna till dessa.

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.