Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Enskilt avlopp

Avloppsvattnet innehåller bakterier och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten.

Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten från en vattentoalett om det inte renats mer än med slamavskiljare. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utförs på rätt sätt.

Att anlägga avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp på sin fastighet krävs ett tillstånd från miljö- och byggnämnden. En bedömning kommer att göras utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Ett avloppsärende börjar med att miljö- och byggnämnden gör ett besök på den aktuella fastigheten.

Avgifter

För handläggning av ansökan tar miljö- och byggnämnden ut en avgift enligt en taxa som är fastställd av Kommunfullmäktige. År 2022 är prövningsavgiften 5 000 kronor, om den anläggs av en ME-diplomerad entreprenör. Det vill säga att man är diplomerad av Maskinentreprenörerna eller annan av miljö- och byggnämnden godkänd entreprenör. Om den anläggs av en icke diplomerad entreprenör är avgiften 6 000 kronor.

Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta miljö- och byggnämnden beslut kan få betala miljösanktionsavgift. Förutom miljösanktionsavgiften, som går till staten får man betala för handläggningen av avloppsanläggningen. Om den anläggningen bedöms kunna leda till allvarliga miljöskador eller hälsorisk kan miljö- och byggnämnden besluta om förbud att använda den.

Entreprenörer som är diplomerade av Maskinentreprenörerna

Mer information hittar du på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000