Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Stöd till ungdomar

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stöd- och behandlingsåtgärder för ungdomar med olika typer av behov.

Att vara ung i dagens samhälle är att vara utsatt för många och svåra påfrestningar. Det kan handla om föräldrar som är i konflikt och med uppslitande separationer som följd. Vissa ungdomar lever i familjer där det förekommer våld, missbruk eller psykisk sjukdom. Kamrattryck kan ibland leda till stora svårigheter, med egen kriminalitet eller missbruk av alkohol eller droger som följd.

Nya riskområden har dessutom uppstått under senare år. Till exempel finns det idag stora risker att utsättas för spelberoende via Internet, med svåra ekonomiska konsekvenser som följd. Risken att bli utsatt för olika typer av sexuella övergrepp har också ökat, genom det utbredda datoranvändandet.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av vanliga stöd-, vård- och behandlingsinsatser, som vi använder oss av:

 • Råd och stöd – I normalfallet är detta en form av hjälp som kan ges utan att en utredning först genomförs. Om det är fråga om upprepade samtalskontakter, kommer dock ett ärende att öppnas och en utredning att genomföras. Råd och stöd kan ges av socialsekreterare eller annan personal på Barn- och familjeenheten.
 • Kontaktperson – Ibland är det lämpligt att ge stöd i form av att erbjuda relation till en vuxen förebild, som inte är ”professionell hjälpare”. Kontaktperson är en sådan insats. Uppgiften för en kontaktperson är att vara ett vardagligt stöd och ett gott föredöme, en vuxen person att kunna lita på och anförtro sig åt. Kontaktpersonen är inte socialtjänstens förlängda arm och har ingen rapporteringsskyldighet (annat än anmälninsskyldigheten enligt 14:1 SoL).
 • Medling vid brott – Om såväl brottsoffer som gärningsman är beredd att medverka, kan vi genomföra medling. Socialtjänsten är sedan 1 januari 2008 skyldig att tillhandahålla medling. Ytterligare information kan lämnas av Polismyndigheten eller medlingsansvarig handläggare inom Individ- och familjeförvaltningen.
 • Ungdomstjänst – Ungdomstjänst är en brottspåföljd som innebär att en ung person, som har gjort sig skyldig till ett brott, kan dömas att utföra någon typ av oavlönat arbete – lägst 20 och högst 150 timmar. Vi är ansvariga för genomförande av ungdomstjänsten.
 • Öppenvårdsbehandling – Vi har anställda behandlingsassistenter, som arbetar med att ge stöd åt ungdomar och deras familjer. Under tiden öppenvårdsbehandling pågår är den unge normalt bosatt hemma hos någon av sina föräldrar. Öppenvårdsbehandlingen består av samtal, praktiskt stöd och en del individuellt anpassade aktiviteter.
 • Träningsboende – Många unga människor har svårt att hitta en egen bostad. Genom träningsboende kan vi erbjuda en möjlighet att stegvis erövra ett eget lägenhetskontrakt. Den unge är under träningsboendeperioden inskriven i vår öppenvård. För att kunna beviljas träningsboende, krävs att den unge har ett särskilt stort socialt behov av att kunna flytta till egen bostad. Träningsboende föregås av en utredning från Individ- och familjeförvaltningen.
 • Ungdomsmottagningen – Hit kan du vända dig om du är under 23 år och har frågor om till exempel kroppsutveckling, sexuallivet, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk undersökning, aborter, könssjukdomar, lust – olust.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

 • Familj, barn och ungdom
 • Funktionsnedsättning
 • Missbruk
 • Psykisk ohälsa
 • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000