Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Om insatser för barn och ungdomar

Barn- och familj i Nybro kommun kan erbjuda olika former av stöd och hjälp riktade till barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Viss hjälp i form av råd och stöd kan ges till alla och kräver inte någon ansökan eller beslut om stödet. Det finns också, vilket är det vanligaste s.k. biståndsbedömda insatser. Det innebär att behovet av stöd har utretts och bedömts av en socialsekreterare efter en utredning.
En bedömd insats kan t.ex. vara samtalsstöd med socialsekreterare, familjesamtal/ familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj, träningsboende (18-20 år) eller placering för kortare eller längre tid i familjehem eller HVB (hem för vård och boende).

Detta är en form av hjälp som kan ges utan att en utredning först genomförs. Om det är fråga om upprepade samtalskontakter, kommer dock ett ärende att öppnas och en utredning att genomföras. Råd och stöd kan ges av socialsekreterare eller annan personal inom Individ- och familjeförvaltningen.

Ibland är svårigheter och konflikter i en familj så stora att det behövs stöd från socialtjänsten för att få hjälp med en varaktig förändring. Inom Barn- och familj jobbar vi alltid efter barn och ungdomars behov.
Det finns olika anledningar till att ett barn eller ungdom i behov av samtalsstöd med socialsekreterare eller att en familj är i behov av familjesamtal/familjebehandling.

Det kan t.ex. handla om:

 • Barn och ungdomar som inte mår bra hemma med familjen
 • Barn och ungdomars oro för sina föräldrar eller syskon
 • Konflikter och kommunikationssvårigheter i en familj
 • Föräldrars oro för sitt barn och svårigheter att räcka till som förälder
 • Föräldraskap och gränssättning
 • Problem i skolan

En kontaktperson träffar barnet eller ungdomen regelbundet. Ibland någon gång i månaden och ibland varje vecka. En kontaktperson är en vuxen förebild och kan ge stöd i olika situationer, exempelvis med skolarbete eller att hitta fritidsaktiviteter.

En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem något eller några dygn i månaden där barnet eller ungdomen deltar i kontaktfamiljens vardag. Behoven av kontaktfamilj är olika. Ofta handlar det om att barnet eller ungdomen behöver ett större nätverk med andra trygga vuxna.

Att bo i ett familjehem, på ett stödboende eller på ett HVB (hem för vård och boende) innebär att ett barn eller en ungdom bor någon annanstans än hos sina föräldrar. En placering för ett barn eller en ungdom kan pågå under kortare eller längre tid.
Oavsett placeringsform är barnet eller ungdomen placerad utifrån uppdrag av socialtjänsten.
Orsakerna till att ett barn eller ungdom behöver bo i ett annat hem kan vara olika. Det kan exempelvis bero på brister i hemmiljön, missbruk eller sjukdom. Under tiden ett barn eller ungdom är placerad arbetar socialtjänsten för ett nära samarbete mellan hemmet, föräldrar och socialtjänst, alltid med barnets/ ungdomens bästa i fokus.
En placering sker oftast med samtycke, d.v.s. frivilligt och då enligt Socialtjänstlagen.

Den mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder barn och föräldrar är frivillig men ibland händer det att barn eller ungdomar placeras mot sin egen eller föräldrarnas vilja. Då kan en placering ske med stöd av Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

För ungdomar som har fyllt 18 år finns en insats som kallas för träningsboende. Den syftar till att ungdomar succesivt ska vänjas in i det stora ansvar som övergången till ett självständigt boende innebär. Med träningsboende menas eget boende med stödinsatser via socialtjänsten.
För att denna insats ska bli aktuell krävs det att det är sannolikt att ungdomen har förutsättningar att klara ett eget boende med det stöd som tillhandahålls och att det finns betydande skäl att den unge inte kan bo kvar hemma.

Eftersom alla vårdnadshavare är försörjningsskyldiga till dess att barnet har fyllt 18 år, eller gått ut gymnasiet är det i första hand vårdnadshavarna som har kvar det ekonomiska ansvaret för ungdomen. I de fall vårdnadshavarna saknar betalningsförmåga utreds möjligheterna till ekonomiskt bistånd till ungdomen.

Hit kan du vända dig om du är under 23 år och har frågor om till exempel kroppsutveckling, sexuallivet, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk undersökning, aborter, könssjukdomar, lust – olust.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

 • Familj, barn och ungdom
 • Funktionsnedsättning
 • Skadligt bruk och beroende
 • Psykisk ohälsa
 • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.