Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Överförmyndarnämnden

Här hittar du information om överförmyndarnämndens huvuduppgifter.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd

Nybro kommun är värdkommun med gemensam överförmyndarnämnd för Emmaboda, Nybro, Torsås och Uppvidinge kommun. Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust. Det kan vara omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som har behov av hjälp medverkar nämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.

Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Huvuduppgifterna för överförmyndarnämnden är:

  • Tillsyn och kontroll över gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Granskning av gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar.
  • Fastställande av arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunala medel eller av den enskildes medel.
  • Prövning av tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra.
  • Aktualisering av förordnande av gode män och förvaltare.
  • Information till och utbildning för gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Kontakter med myndigheter, domstolar, förvaltningar som är berörda av överförmyndarnämndens tillsyn i enskilda ärenden.
  • Rekrytera ställföreträdare, utreder och ansöker till tingsrätten för beslut.

Verksamheten regleras av bestämmelserna i föräldrabalken

Föräldrabalken 11 kapitlet om god man och förvaltare

Kontakta oss

God man, förvaltare & förmyndare

Handläggarna på överförmyndarkontoret har ordinarie telefontid alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Under perioden 15 februari till och med 30 juni är telefontiden begränsad till kl. 11.00-12.00. Övriga tider kan du tala in ett meddelande eller kontakta dem via e-post.

Ansök om att bli god man i vår e-tjänst

Handläggare Nybro kommun

Även ärenden som rör ensamkommande barn

Telefon: 0481-452 29

Telefon: 0481-453 04

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Emmaboda kommun

Telefon: 0481-452 51

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Torsås kommun

Telefon: 0481-452 20

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Uppvidinge kommun

Telefon: 0481-454 07

E-post: ofm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.