Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Ansök om försörjningsstöd

Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd ska vara den sista vägen till en försörjning och man behöver därmed ha uttömt alla andra möjligheter att klara av den ekonomiska situation på egen hand. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen.

Provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning för att se om dina inkomster ligger över eller under normen för ekonomiskt bistånd. Provräkningen avgör dock inte om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller ej utan beslut om ekonomiskt bistånd föregås alltid av en ekonomisk utredning där handläggaren utreder den enskildes situation.

Socialstyrelsens provberäkning

Vilka kostnader ingår i riksnormen?

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hygien
 • barn-och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning och telefon

Riksnormen är baserad på Konsumentverkets beräkningar av hur mycket pengar ett hushåll behöver för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå som motsvarar minimistandard. Ekonomiskt bistånd är tänkt som en kortvarig lösning under en begränsad period.

Andra kostnader du kan söka om

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • barnomsorg

Övrigt ekonomiskt bistånd

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov utöver riksnormen som ingår i begreppet livsföring i övrigt. Här ingår tandvård, läkarvård, glasögon, sjukvårdsartiklar, medicin, resor och begravningskostnader.

En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv och behöver därmed göra vad hen kan för att bidra till sin försörjning. Socialtjänstens bistånd ska enligt 1 kap. 1 § SoL utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Det innebär att insatserna inom ekonomiskt bistånd behöver utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning och att den enskilde behöver följa den planering som hen har upprättat tillsammans med socialtjänsten. Utredande handläggare kommer inte bara att titta på den ekonomiska situationen utan på livssituationen i stort. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan erhålla försörjningsstöd.

Vi har en tjänstegaranti som innebär att du ska få en besökstid till en handläggare inom 10 arbetsdagar från att du kontaktat oss. Efter att du har varit på besök och lämnat in alla handlingar ska du få ett beslut på din ansökan inom 10 arbetsdagar.

Ansökan

Gör ansökan om ekonomiskt bistånd

Så här ansöker du:

 1. Samla alla dina handlingar (kontoutdrag m.m.)
 2. Logga in i e-tjänsten med din e-legitimation
 3. Fyll i ansökan, skicka in och signera med e-legitimation
 4. Via mina sidor bokas du in till ett första besök
 5. Din ansökan utreds
 6. Beslut om ekonomiskt bistånd meddelas

Information kring hur vi behandlar dina personuppgifter

Det ekonomiska biståndet består av två delar. Dels riksnormen som är lika för alla kommuner i landet, samt utgifter som varierar individuellt.

Rätten att överklaga

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut om du inte är nöjd. I överklagan skall du ange vad du tycker är fel och varför du begär ändring. Din överklagan måste vara inlämnad senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Om beslutet inte omprövas av Individ- och Familjeförvaltningen så skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Blanketter

Ansökan om ekonomiskt bistånd – Blankett

Relaterad information

Riksnormen försörjningsstöd

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Konsumentverket

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

 • Familj, barn och ungdom
 • Funktionsnedsättning
 • Skadligt bruk och beroende
 • Psykisk ohälsa
 • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.