Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Torghandel

I Nybro har vi en mycket välbesökt torghandel varje tisdag, torsdag och lördag.

Torghandel sker i första hand på följande tider:

Helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar samt den 21, 22 och 23 december.

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen och anmälan görs till torgvakten på plats. Fördelningen av torgplatserna påbörjas klockan 08.00.

Försäljningen avslutas senast klockan 18.00.En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort det från platsen senast en timme efter det att tiden för försäljningen har upphört.

På påskafton, pingstafton, midsommarafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 15.00. Infaller torgdagen på en helgdag flyttas försäljningen till närmast föregående dag.

På torget finns 15 fasta platser i varierande storlek som kan hyras i förväg.

Torghandelskarta visar på vilka förhyrda platser numrerade i blåa fält som kan vara lediga på Nybro salutorg. De vita fälten går inte att hyra i nuläget. Vid intresse kontakta kommunen för att veta vilka torgplatser som är lediga för att hyras under en längre period.

För att se evenemang där kommunen är medarrangör, se länken nedan.

Torghandelskarta – PDF (161 KB)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel – PDF (485 KB)

Taxor & Avgifter

Evenemang

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000