Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap och hälsofrämjande arbetsplatser – det är innehållet i projektet Attraktiv arbetsgivare.

Tillsammans jobbar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt för att alla ska trivas på sin arbetsplats. Det är också viktigt för att vi ska klara av våra uppdrag och få rätt personer på våra tjänster. Vi vill att alla ska känna en stolthet för att jobba i Nybro kommun.

Salutogen organisation

Vi arbetar för att införa det salutogena synsättet. Det fokuserar på det hälsosamma och positiva. Att livet är begripligt, hanterbart och meningsfullt är avgörande för att må bra och lyckas på jobbet enligt det salutogena förhållningssättet. Tillit och tilltro spelar en viktig roll.

På arbetsplatsen kan ett salutogent förhållningssätt innebära att skapa en miljö där människor känner sig engagerade, motiverade och där arbetsuppgifterna känns meningsfulla. Det handlar om att främja en hälsosam och positiv atmosfär där människor trivs och mår bra, både fysiskt och mentalt. Så istället för att bara prata om problem och sjukdom, fokuserar man på det som gör att människor mår bra och trivs.

Kompetensförsörjning

I projektet ingår också att stärka rekryteringsarbetet, utveckla intern fortbildning och ta fram utvecklings- och karriärmöjligheter inom kommunen.

Vi behöver hitta rätt kompetens för att möta Nybro kommuns behov nu och i framtiden. Det handlar både om att rekrytera nya medarbetare och att satsa på kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.