Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Andra som kan ge råd och stöd

Vill du av olika anledningar inte vända dig till din kommuns socialtjänst för råd och stöd kan du vända dig till andra organisationer

1177 – Region Kalmar Län
Här finns samlad information kring stöd och behov av vård utifrån våld i nära relationer.

Brott i nära relationer | Polismyndigheten
Samlad information avseende våld i nära relation, olika former av stöd och hjälp och information om hur du upprättar en polisanmälan.

Brottsofferguiden
Guide för dig som utsatts för brott.

Brottsofferjourer
Erbjuder stöd om du utsatts för brott.

GAPF
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen har funnits sedan 2001 och vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ring stödjouren på telefonnummer: 070 000 93 28
Du kan också chatta med stödjouren GAPF. Chatten är öppen måndagar och onsdagar klockan 19:00-21:00, samt tisdag och torsdagar klockan 11:00-13:00.

Jämställdhetsmyndigheten
Här finns information till dig som är våldsutsatt, våldsutövare, anhörig eller orolig för en medmänniska. Här finns också särskild information som riktar sig till barn.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld (hedersförtyck.se)
Information för dig som är utsatt och till dig som vill lära dig mer om hedersförtryck.

För dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i frågor som rör heders­relaterat förtryck finns en stödtelefon:
Telefonnummer: 010–223 57 60

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen kan ge dig rådgivning och stöd via telefon. Numret syns inte på din telefonräkning. Samtalet är gratis och du kan vara anonym.

Kontakta Kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50 (dygnet runt)

Kvinnojouren & Ungdomsjouren Kalmar
Blir du utsatt för hot, våld eller andra övergrepp eller är orolig för någon i din närhet kan du vända dig hit. Kvinnojouren & Ungdomsjouren för dig i hela södra Kalmar län och tar emot personer från hela landet som behöver skyddat boende

Telefon: 0480-191 55

Vardagar: 09.00-16.00

Lördag & söndag: 09.30-11.00

Kvinnojouren och Ungdomsjouren har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Nationella Mansjouren
Du som ringer är helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Ibland kan det handla om mer akuta frågor, såsom relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot – både som offer och förövare. Samtalen kan också handla om ångest och oro och hur man kan bli av med den. Efter en första kontakt per telefon erbjuds också enskilda samtal och parsamtal med volontärer.

Telefon: 08-303020

RFSL Stödmottagning
För hbtqi‑personer som blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld.

Stödlinjen för män
Till stödlinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld i nära relation eller sexuellt våld. Du får prata med socionomer och sjuksköterskor som har särskild kunskap om mäns våldsutsatthet. Även du som är närstående kan ringa hit för råd och stöd.

Samtalet är gratis och du kan vara anonym

Telefon: 020-80 80 80

Öppettider: Alla dagar kl. 7-21

Stödlinjen för transpersoner
Stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Du som är närstående kan också ringa för råd och stöd och får prata med socionomer och sjuksköterskor med transkompetens.

Samtalet är gratis och du kan vara anonym

Telefon: 020-55 00 00

Öppettider: Alla dagar kl. 11-19

Terrafem
Jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Samtalet syns inte på din telefon­räkning. Glöm inte att om du inte vill att telefon­numret ska synas i listan på senast uppringda nummer i mobil­telefonen behöver du ta bort numret från listan.

Telefonnummer: 020–52 10 10

Unga relationer
Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Unga relationers chatt är öppen varje kväll kl 20-22.

Välj att sluta
En telefonlinje som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer och i samtal får du prata med en utbildad behandlare. Telefonlinjen vänder sig till främst till personer över 18 år, oavsett sexuell läggning eller var du bor, och du kan vara anonym. Du kan här få hjälp vidare till en mottagning nära dig där du kan få fortsatt professionellt stöd. Det kan handla om individuella samtal eller samtal i grupp. Ni kommer gemensamt fram till vad som passar dig bäst.

Telefon: 020-555 666.

Du kan även mejla info@valjattsluta.se

Qjouren – En kvinnojour för våldsutsatta kvinnor
Qjouren är en kvinnojour för kvinnor utsatta för mäns våld och prostitution. På Qjouren ställs inga krav på drogfrihet eller nykterhet för den kvinna som söker stöd, skydd och information om sina rättigheter.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.