Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Så här går en utredning till

Orsaken till att socialtjänsten gör en utredning är att en vuxen person själv ansöker om stöd utifrån våld i nära relation. Detta gäller oavsett om du söker stöd och hjälp för egen våldsutsatthet eller stöd och hjälp för att sluta med ett våldsamt beteende.

Utredning inleds alltid vid en ansökan
En utredning inom socialtjänstens vuxenenhet inleds alltid enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). En utredning inleds när en vuxen person kontaktat socialtjänsten och själv bett om hjälp. Det kallas för ansökan. När en enskild person ansöker om stöd inleds alltid en utredning.

Orosanmälan våld i nära relation
Det händer ibland att socialtjänsten får anmälningar från någon utomstående, till exempel en anhörig eller annan privatperson, som är orolig att en vuxen person far illa på grund av våld i nära relation. När socialtjänsten får in en sådan så kallad orosanmälan tas kontakt med den person som anmälan gäller kring eventuellt behov av stöd eller hjälp. En orosanmälan betyder inte att det automatiskt kommer inledas en utredning. En utredning inleds endast om den enskilde ansöker om stöd.

Utredningsprocessen
Att du som ansöker om stöd är delaktig genom hela utredningsprocessen är viktigt. I kontakten med dig sker olika utredningsåtgärder för att få svar på vilket behov av stöd och hjälp du har. Exempel på utredningsåtgärder är samtal med dig eller andra personer som är viktiga för dig. Det kan även om du själv önskar ske samtal med andra som du har kontakt med t.ex. anhöriga, sjukvård eller andra myndigheter.

Du kan välja att avsluta kontakten med socialtjänsten och då avslutas utredningen och kontakten med socialtjänsten. En utredning ska annars alltid leda till ett beslut. Den information vi fått under utredningstiden ligger till grund för beslutet. Om socialtjänsten bedömer att det inte finns något behov av stöd eller skydd för dig avslutas kontakten med socialtjänsten. Görs bedömning att det finns behov av stöd och du önskar detta, fattas ett beslut om lämplig insats.

Exempel på olika insatser som socialtjänsten kan erbjuda vid våld i nära relation är råd- och stödsamtal, olika inriktningar i form av samtalsstöd med socialsekreterare eller andra individuellt anpassade öppenvård- och behandlingsinsatser. Det kan även vara skyddande insatser så som skyddat- eller tillfälligt boende för att komma ifrån en farlig situation. Både den som är utsatt för våld och den med ett våldsamt beteende kan beviljas annan tillfällig boendeform. När det finns barn i familjen tas alltid hänsyn till barnen och socialtjänsten arbetar för att barnen ska kunna stanna kvar i sitt nuvarande sammanhang om det är möjligt.

Minderåriga barn i familjen
När det finns barn i en familj där det förekommer våld i nära relation har socialtjänsten alltid ett ansvar att utreda barnets behov av skydd, stöd och behandling till följd av våld i nära relationer. Socialtjänsten har en skyldighet att agera till barns skydd då detta krävs. Om det framkommer uppgifter om våld i familjer där det finns barn sker alltid en samverkan mellan vuxenenheten och avdelningen Barn och familj.

Vi har tystnadsplikt
Inom socialtjänsten är det sträng sekretess vilket innebär att all personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Uppgifter om dig eller din familj får inte lämnas till någon utomstående eller obehörig. Det finns dock något som kallas sekretessbrytande regler vilket t.ex. innebär att alla som jobbar inom socialtjänsten är skyldiga att informera avdelningen Barn- och familj om det i kontakten framkommer uppgifter om att ett barn misstänks fara illa.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22, fax 0103334629.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Stora Trädgårdsgatan 5, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.