Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador. Men bekämpningsmedel kan också skada hälsan eller miljön. Det är viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Du ska söka tillstånd av miljö- och byggnämnden för att få sprida bekämpningsmedel:

1. på tomtmark för flerfamiljshus,
2. på gårdar till skolor och förskolor,
3. på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
4. i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
5. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
6. vid planerings- och anläggningsarbeten,
7. på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
8. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Du som hanterar bekämpningsmedel ska förhindra att människor eller miljön kommer till skada.

Observera, för att använda bekämpningsmedel klass 1 och 2 krävs tillstånd. Klass 3 får användas av alla.

Bekämpningsmedel på kemikalieinspektionens hemsida

Blanketter

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskydd

Om du har frågor om miljö- och hälsoskydd kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.