Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Svartbäcksmåla naturreservat

Svartbäcksmåla naturreservat

Strax söder om Nybro stad ligger Svartbäcksmåla naturreservat.

I utkanten av Nybro stad finner du Svartbäcksmåla naturreservat. Det 345 hektar stora området ramar in stadens södra delar och är lätt att ta sig till från de centrala delarna av Nybro via gång- och cykelvägar genom Pukeberg eller på flera små vägar från Hanemåla. Med bil når man reservatet från väg 25 där det finns en skyltad avfart söder om Glasrondellen. En andra reservatsparkering finns invid väg 558 (vägen mot Tvärskog).

Reservatet är stort och varierat med aktiviteter under hela året. Här finns löp- och cykelslingor, mountainbikeleder, ridleder, flera fotbollsplaner, en skidbacke med lift och vintertid också längdskidspår. Dessutom finns här så klart mycket vacker natur att uppleva!

Intressant geologi

Då istidens stora isar smälte rann stora mängder smältvatten till och en issjö, kallad Baltiska issjön, växte fram. Den täckte stora delar av södra Sverige och när du står vid OK-stugan i Svartbäcksmåla befinner du dig invid den forna issjöns strand. Vågorna svallade marken, stenar och block frilades och rundades. Issjöns högsta strandlinje är i Nybro 81 m ö h. Stora isblock bröts loss från moderisen och blev liggande kvar. Grus och sand lade sig vid blockens sidor och letade sig in mellan dem. Till sist fick isblocken ge upp i kampen mot värmen. Det enda som återstår av dessa isblock är gropar i marken, som kallas dödisgropar. I Svartbäcksmåla finns ett helt dödislandskap!

Varierad natur

I naturreservatet finner du en stor variation av naturtyper, från gamla barrblandskogar, lundartade och fuktiga lövskogar, sandiga, öppna marker och alkärr.

I naturreservatet hittar du en stor variation av naturtyper, allt från djupa barrblandskogar och lundartade lövskogar till torra, sandiga marker och blöta alkärr.

I barrskogen, som varierar från mörka granskogar till öppna tallskogar, hittar du både vanliga skogsarter som kungsfågel och skogsödla, men du kan även stöta på mer sällsynta arter som tjäder, nattskärra, mosippa och ryl. I skogarna har du även goda möjligheter att plocka bär och svamp. I de rika lövskogarna längs vattendragen hittar du den sällsynta sumpviolen och kanske hör grönsångare eller mindre flugsnappare sjunga. På torrare marker dominerar ek och lönn.

På de torra öppna markerna kan du höra trädlärkans vemodiga sång och, om du går försiktigt, se den vackra, men sällsynta sandödlan. På sommaren myllrar dessa områden av insekter, där bland annat de färgrika bastardsvärmarna är lätta att komma inpå livet.

Längs vattendragen kan du koppla av i skuggan och njuta av vattnets porlande. Om du är uppmärksam kan du hitta forsärlan vippande på stenarna i ån eller se kungsfiskaren flyga förbi. Vintertid kan du följa vinterbadaren strömstarens jakt på småkryp i vattnet eller kanske se spår av utter i snön.

Bin och gamla ladväggar

I Svartbäcksmåla pågår flera av Nybro kommuns projekt för att lyfta områdets biologiska och kulturhistoriska värden. Särskilt har kommunen under senare år arbetat med att öka mångfalden i de öppna, sandiga markerna i reservatets östra delar. På de gamla åkrarna Lundåkern och Krokåkern och i det före detta grustaget har stora ytor gjorts lämpliga som boplatser åt vilda bin och viktiga växter har såtts och planterat för att se till att insekterna har mat nära hemmet.

En udda installation är den gamla timmervägg från en riven lada som ställts upp invid Lundåkern. Denna timmervägg var redan från början boplats åt massor av vilda bin som levde i små hål i virket och har nu fått återuppstå som ett gigantiskt bihotell.

Friluftsliv, idrott och föreningsaktiviteter

Eftersom syftet med naturreservatet delvis är att gynna friluftsliv och rekreation har du goda möjligheter att både njuta av en stilla vandring i naturen och att träna så att svetten lackar. För tillfället pågår ett utvecklingsprojekt för att stärka alla typer av aktiviteter i området.

Bäst information om föreningarna och aktiviteter får du genom svartbacksmala.se.

Svartbäcksmåla folder – PDF-fil (888 kB)

Hemsida Svartbäcksmåla

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.