Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Prao en väg till framtiden

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är en del av elevers utbildning i att förstå hur det svenska arbetslivet fungerar. Att som företag eller organisation erbjuda plats åt praoelever ger en möjlighet att skapa intresse för arbetsplatsen och att långsiktigt säkra kompetensen som behövs.

Enligt skollagen ska alla elever i årskurs 8 och 9 ha 10 dagars prao. I arbetet med detta är Nybro kommuns praosamordnare länken mellan kommunens högstadieskolor och näringslivet . Praosamordnaren finns tillgänglig för stöd och råd när det gäller alla frågor som kan dyka upp.

Syftet med prao-perioden är att eleverna ska få en första inblick i hur arbetslivet fungerar. Förhoppningsvis leder detta till att eleven får lättare att välja inriktning på gymnasiet och vidare väg in i arbetslivet.

Fördelar för din arbetsplats att ta emot prao-elever

Man kan tänka att prao är vägen till framtiden, både för eleven, företag och organisationer. Om din arbetsplats kan prioritera tiden till att ta emot en prao-elev finns flera fördelar:

  • Du kan sälja in din arbetsplats/ditt företag och ditt yrke. Praoeleven kanske kan vara din framtida kollega. Det är många branscher som vittnar om hur svårt det är att få tag på rätt person med rätt inställning och kompetens. Vet ungdomarna om att just ditt jobb/yrke finns kommer de att kunna hitta till dig och välja eventuell vidare utbildning som behövs på vägen.
  • Du gör en insats för eleven, skolan och samhället. Praon är ofta det första mötet med livet utanför skolan och en arbetsplats. Elevens intryck kommer att följa med som beslutsunderlag när hen senare i yrkeslivet söker leverantörer eller samarbetspartners.

Hur du registrerar din arbetsplats för att ta emot prao-elever

I platsbanken samverka.nu kan du som företag/organisation registrera dig för att ta emot praoelever under praktikveckorna. Praoplatser som eleverna kan välja ifrån kvalitetssäkras av Nybro kommuns praosamordnare innan publiceringen i platsbanken.

När praktikveckorna ska ligga bestäms i början av varje termin i dialog mellan praosamordnaren, studie- och yrkesvägledaren och lärare.

Om du har registrerat din arbetsplats på samverka,nu så får du en förfrågan om du kan ta emot elever de aktuella veckorna för den kommande terminen. Då kan du svara ja eller nej för alla veckor eller bara de som fungerar just då.

När en matchning med en elev har skett går information till arbetsgivaren via e-post med kontaktuppgifter till den enskilde eleven tillsammans med ett praktikkort. Det sker cirka två veckor före praktikstart. Under praktiken så fyller du enkelt i prao-elevens närvaro och ett omdöme i samma praktikkort

Efter registrering på samverka.nu kommer praosamordnaren att kontakta dig för dialog kring hur arbetet går till. Därefter sker nästan alla kommunikation digitalt.

Elever kan också skaffa sin egen praoplats. Det görs i samråd med praosamordnaren, som först kvalitetssäkrar platsen.

Registrera din arbetsplats

Väg i solnedång

Kontakta oss

Praosamordnare

Camilla Gustavsson, praosamordnare

Lärande- och kulturförvaltningen

Tel: 070-879 27 67

camilla.gustavsson@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.