Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Grundskola

I Nybro kommun finns det låg- och mellanstadieskolor både i Nybro tätort och i flera av orterna utanför Nybro stad. Högstadieskolor finns i Alsterbro och i Nybro. I Nybro kommun finns också friskolor.

Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan årskurs F-klass till 9. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri.

Välja skola
Det året barnet fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Nybro kommun utgår i första hand från de aktiva skolval som vårdnadshavarna har gjort. I de fall som en vårdnadshavare inte kan få sitt önskemål uppfyllt på grund av platsbrist, tillämpas den relativa närhetsprincipen enligt skollagen. Kortfattat innebär det att det barn som har relativt längst skolväg till övriga skolor har företräde

Byta skola
Kontakta rektor på den önskade skolan. Detta gäller alla grundskolor såväl kommunala som fristående.

Det är också möjligt att välja en skola utanför kommungränsen. Kommunen har bara skyldighet att bekosta skolskjuts till den skolenhet som kommunen själv anvisar.

Skola väljer du här genom att fylla i blanketten som finns på Mina sidor:
Val eller byte av skola

För mer information om skolval kontakta Lärande- och kulturförvaltningen.

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

Telefon: 0481-452 88
E-post:  barnochutbildning@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons