Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

God man för ensamkommande barn

Här finns information om den gode mannens roll gällande ensamkommande barn.

Den gode mannens roll

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda det i Sverige. Den gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens (ofta föräldrars) ställe och ska därmed ansvara för barnets personliga förhållanden ock sköta dess angelägenheter.

Det ligger däremot inte i gode mannens uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Då det gäller att företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan är det en uppgift för det offentliga biträdet.

Den gode mannen har alltså både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Den särskilt förordnade vårdnadshavarens roll

Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas väcka talan om, eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten.

Vad gör en god man för ensamkommande barn?

Som god man har du kontakt med Överförmyndaren, Migrationsverket, Offentliga biträde, Socialtjänsten, Polis och Domstol, sjukvården, boende och skola. Kort sagt: Du är spindeln i nätet och ska hjälpa ungdomarna under deras asylprocess.

Som god man ska du bland annat ha goda kunskaper om det svenska samhället och skriva och tala god svenska. Du ska ha förståelse för barns behov.

Vi räknar med att man lägger ner 8-10 timmar per månad och ungdom. Du får arvode för ditt uppdrag.

Kontakta oss

God man, förvaltare & förmyndare

Handläggarna på överförmyndarkontoret har ordinarie telefontid alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Under perioden 15 februari till och med 30 juni är telefontiden begränsad till kl. 11.00-12.00. Övriga tider kan du tala in ett meddelande eller kontakta dem via e-post.

Ansök om att bli god man i vår e-tjänst

Handläggare Nybro kommun

Även ärenden som rör ensamkommande barn

Telefon: 0481-452 29

Telefon: 0481-453 04

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Emmaboda kommun

Telefon: 0481-452 51

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Torsås kommun

Telefon: 0481-452 20

E-post: ofm@nybro.se

Handläggare Uppvidinge kommun

Telefon: 0481-454 07

E-post: ofm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.