Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Klimatsmarta Nybro

Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun har en strategi och handlingsplan för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro.

I strategin finns fem prioriterade områden för hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat.

1. Minskad klimatpåverkan från livsmedel inom kommunens
verksamhet
2. Energieffektivisering och energiproduktion inom
kommunens verksamhet
3. Transporter inom kommunens verksamhet
4. Arbete med klimatanpassning inom kommunens
verksamhet
5. Kommunorganisationens utåtriktade klimatarbete

Till de fem områdena finns konkreta åtgärder för hur
kommunen systematiskt ska nå klimatmålen. Dessa återfinns i
handlingsplanen.

Åtgärderna följs upp och revideras kontinuerligt.

Klimatsmarta Nybro Strategi 2019-2022

Klimatsmarta Nybro Handlingsplan 2019-2020

Broschyr: Klimatförändringar i Nybro kommun (pdf)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000