Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Samordnad recipientkontroll i Ljungbyån

Nybro kommun är en stor markägare i Ljungbyåns avrinningsområde och varje månad sker det regelbundna undersökningar av sjöar och vattendrag inom avrinningsområdet för att kontrollera förhållanden och eventuella trender i vattenmiljön.

Ljungbyåns avrinningsområde påverkas av diffusa utsläpp från framför allt skogsbruk och lufttransporterade föroreningar samt i den nedre delen även av jordbruksverksamhet. Utöver detta sker en påverkan på Ljungbyån även från bland annat enskilda avlopp, avfallsupplag samt dagvatten från vägar och samhällen.

Grunden för den samordnade recipientkontrollen utgörs av miljöbalkens krav om att den som utövar miljöfarlig verksamhet är skyldig att kontrollera utsläppens inverkan på miljön på egen bekostnad. I Ljungbyån har flera verksamhetsutövare gått samman och upprättat ett gemensamt program för recipientkontrollen för att få en effektivare, billigare och mer överskådlig kontroll. Övervakningsprogrammet har utformats av Länsstyrelsen i Kalmar i samarbete med Nybro kommun och Kalmar kommun.

Tillgängliga årsrapporter:

Flerårsrapport Ljungbyån 1988-2018

Årsrapport Ljungbyån 2021

Årsrapport Ljungbyån 2020

Årsrapport Ljungbyån 2019

Årsrapport Ljungbyån 2018

Årsrapport Ljungbyån 2017

Årsrapport Ljungbyån 2016

Årsrapport Ljungbyån 2015

Årsrapport Ljungbyån 2014

Årsrapport Ljungbyån 2013

Årsrapport Ljungbyån 2012

Årsrapport Ljungbyån 2011

Årsrapport Ljungbyån 2010

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.