Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Riktlinjer för tomtköp

Riktlinjer för tomtköp

Nybro kommun har riktlinjer när det gäller försäljning av villatomter. Detta gäller bland annat krav på byggnation och hur det går till när tomter i ett helt nytt område släpps.

Reservera en tomt

När du hittat en tomt du är intresserad av kanske det fortfarande återstår vissa bitar i planeringen innan du är redo att underteckna ett köpekontrakt. Du har under den tiden möjlighet att reservera en tomt. Reservationen gäller tills någon annan visar intresse för tomten, dock längst en månad. Om du under reservationstiden inte kunnat bestämma dig för ett köp läggs tomten ut som ledig igen.

Tomtköp

Vid köp av Nybro kommuns villatomter gäller krav på byggnation. Det som krävs är ett hus för permanentboende men en boyta på minst 80 kvadratmeter. Hus för permanentboende innebär att huset ska vara byggt och utrustat för att kunna bo året runt, och alltså uppfylla de krav som bygglovet för permanent boende förutsätter.

Det innebär att när du har bestämt dig för en tomt betalar du handpenning för tomten, bestående av 20% av köpeskillingen, och vi skriver ett reservationsavtal. Du har sedan sex månader på dig att få bygglov. Det är först efter att du fått bygglov som vi tecknar ett köpekontrakt, eftersom alla kommunens tomter säljs med byggkrav. Du får inte tillträde till tomten och kan inte heller söka lagfart för tomten innan du kan uppvisa ett bygglov.

Du kan däremot komma överens med kommunen om att få tillgång till marken när du vill efter att vi tecknat reservationsavtal om du vill göra markundersökningar på din tomt. Om du vill göra undersökning i form av grävning av provgrop redan innan vi tecknar kontrakt går det oftast bra efter överenskommelse.

Söka bygglov

När reservationsavtalet är underskrivet är det också dags för dig att beställa nybyggnadskarta och söka bygglov för det hus du har valt. För att söka bygglov behöver du en nybyggnadskarta som visar korrekta linjer, gränser och höjder inmätta. På kartan ritar sedan du, arkitekten eller husleverantören in husets placering för bygglovsansökan. Från undertecknandet av reservationsavtalet har du sex månader på dig att uppvisa gällande bygglov.

Fullfölja köpet

När du fått bygglov kan tomtköpet fullföljas. Du betalar resterande köpeskilling och vi skriver ett Köpekontrakt. Köpekontraktet skickar du in i original till Lantmäteriet tillsammans med Ansökan om lagfart. Det kan vara bra att ta en kopia som du behåller, även att du får tillbaka originalet när ditt ärende hos Lantmäteriet är klart. När du fått bygglov kan du beställa ditt hus av husleverantören, det är först då du vet att det fungerar att bygga det hus du har tänkt dig. Om du inte har fått bygglov inom den tid som angivits i reservationsavtalet (sex månader) återbetalas inte handpenningen.

Bygga

När du fått bygglov och slutbetalat tomten får du tillträde till tomten och kan börja med markberedningen. Nybro kommuns villatomter är aldrig förberedda för grundläggning av byggnader eller andra anlagda ytor. Ibland finns en översiktlig geoteknisk undersökning för området. Den kan du be att få skickad till dig av kommunen. Undersökningen visar då bara hur marken är precis i de borrhål som gjorts. Du kan behöva göra ytterligare undersökningar för att vara säker på vad som finns under markytan och vad som behöver göras vid grundläggning för just ditt hus. De undersökningarna får du själv bekosta. Nybro kommun kommer inte att ersätta dig för några kostnader i samband med byggnation– så undersök tomten noga!

Inför grundläggning av ditt hus behöver marken förberedas. Buskar, sly, stenar, rötter och annat som finns på tomten tar du själv bort och tar hand om. De träd som finns på tomten tas i regel ner av kommunen innan tomten säljs. Finns träd kvar kan du välja att spara dem. Träd kan vara skyddade – det står i så fall i detaljplanen och då krävs marklov för att få fälla dem. Du får alltid själv gräva ur eller göra andra grundläggningsåtgärder för att förbereda för ditt hus.

“Release” av nya villatomter

När ett område med nya villatomter blir klart för försäljning annonseras dessa ut på www.nybro.se. Intressenter har då möjlighet att anmäla sitt intresse för de tomter man är intresserad av. Detta görs via Nybro kommuns e-tjänst för tomtkö. Där loggar du in med e-legitimation och kan markera i rangordning vilka tomter du är intresserad av. Tomterna fördelas sedan efter tid man har stått i tomtkö, det vill säga den som har stått i tomkö längst blir först erbjuden sitt förstahandsval.

Undantag från krav på byggnation av permanentboende

På de tomter Nybro kommun har till försäljning i Alsjöholm, Målerås, Alsterbro, Sandslätt, Flygsfors, Bäckebo, Flerohopp och Gullaskruv finns det möjlighet att göra undantag från kravet på byggnation av permanentboende. Detta gäller inte tomterna i Bjällingsmåla. Även här gäller dock krav på att tomten ska bebyggas och att du har 6 månader på dig att få bygglov.

Kontakta oss

Mark & exploatering

Om du har frågor om köp av villatomter, mark för flerbostadshus eller verksamheter, kontakta Nybro kommuns exploateringsenhet via kommunens växel 0481-450 00 samhallsbyggnad@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000