Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Riktlinjer för tomtköp

Nybro kommun har riktlinjer när det gäller försäljning av villatomter. Detta gäller bland annat krav på byggnation och hur det går till när tomter i ett helt nytt område släpps.

Tomtköpet

Vid köp av Nybro kommuns villatomter gäller krav på byggnation inom ett år. Det innebär att när du har bestämt dig för en tomt betalar du handpenning för tomten, bestående av 20% av köpeskillingen, och vi skriver ett köpekontrakt. Du får inte tillträde och kan söka lagfart på tomten innan du kan uppvisa ett bygglov. Du kan däremot komma överens med kommunen om att få tillgång till marken när du vill efter att vi tecknat köpekontrakt om du vill göra markundersökningar på din tomt.

När köpekontraktet är underskrivet är det också dags för dig att beställa nybyggnadskarta och söka bygglov för det hus du har valt. För att söka bygglov behöver du en nybyggnadskarta som visar korrekta linjer, gränser och höjder inmätta. På kartan ritar sedan du, arkitekten eller husleverantören in husets placering för bygglovsansökan. Från undertecknandet av köpekontraktet har du ett år på dig att uppvisa gällande bygglov.

När du fått bygglov får du tillträde till tomten och kan börja med markberedningen. När du fått bygglov kan du beställa ditt hus av husleverantören, det är först då du vet att det fungerar att bygga det hus du har tänkt dig.

Nybro kommuns villatomter är aldrig förberedda för grundläggning av byggnader eller andra anlagda ytor. Ibland finns en översiktlig geoteknisk undersökning för området. Den kan du be att få skickad till dig av kommunen. Undersökningen visar då bara hur marken är precis i de borrhål som gjorts. Du kan behöva göra ytterligare undersökningar för att vara säker på vad som finns under markytan och vad som behöver göras vid grundläggning för just ditt hus. De undersökningarna får du själv bekosta. Nybro kommun kommer inte att ersätta dig för några kostnader i samband med byggnation– så undersök tomten noga!

Inför grundläggning av ditt hus behöver marken förberedas. Buskar, sly, stenar, rötter och annat som finns på tomten tar du själv bort och tar hand om. De träd som finns på tomten tas i regel ner av kommunen innan tomten säljs. Finns träd kvar kan du välja att spara dem. Träd kan vara skyddade – det står i så fall i detaljplanen och då krävs marklov för att få fälla dem. Du får alltid själv gräva ur eller göra andra grundläggningsåtgärder för att förbereda för ditt hus.

När du fått bygglov kan tomtköpet fullföljas. Du betalar resterande köpeskilling och vi skriver ett köpebrev. Köpebrevet är ditt kvitto på att tomten är betald och det skickar du in i original till Lantmäteriet tillsammans med Ansökan om lagfart. Kan du inte uppvisa ett bygglov inom den tid som anges i köpekontraktet gäller inte köpekontraktet längre, och den handpenning du betalat in återbetalas inte.

“Release” av nya villatomter

När ett område med nya villatomter blir klart för försäljning annonseras dessa ut på www.nybro.se. Intressenter har då möjlighet att anmäla sitt intresse för de tomter man är intresserad av. Detta görs via Nybro kommuns e-tjänst för tomtkö. Där loggar du in med e-legitimation och kan markera i rangordning vilka tomter du är intresserad av. Tomterna fördelas sedan efter tid man har stått i tomtkö, det vill säga den som har stått i tomkö längst blir först erbjuden sitt förstahandsval.

Undantag från krav på byggnation av permanentboende

På de tomter Nybro kommun har till försäljning i Alsjöholm, Målerås, Alsterbro, Sandslätt, Flygsfors, Bäckebo, Flerohopp och Gullaskruv finns det möjlighet att göra undantag från kravet på byggnation av permanentboende. Detta gäller de ”äldre” tomter som tidigare varit s.k. 10 000 kr-tomter med 50 % på VA-avgiften. Även här gäller dock krav på att tomten ska bebyggas inom 1 år.

Kontakta oss

Mark & exploatering

Om du har frågor om köp av villatomter, mark för flerbostadshus eller verksamheter, kontakta Nybro kommuns exploateringsenhet via kommunens växel 0481-450 00 samhallsbyggnad@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000