Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Linnéasjömaden

Linnéasjömaden är som ett litet reningsverk.

Linnéasjön vill vi kunna använda som badsjö och för att vattenkvalitén i sjön ska vara badvänlig har kommunen anlagt kanaler och spärrar i maden, som ska få vattnet att stanna upp och gå långsammare. Tanken är att maden ska rena vattnet som kommer uppströms i ån samt det dagvatten som rinner ut i ån och maden. Dagvatten är vattnet som har runnit på våra gator och torg. Det innehåller slam, näringsämnen (fosfor och kväve), metaller, bakterier och andra föroreningar.

Rening

För att reningen ska vara effektiv vill vi få vattnet att gå långsamt, så att de goda mikroorganismerna som små svampar, alger och bakterier får en miljö där de trivs och frodas. Mikroorganismerna bryter ner de bakterierna som kan ge oss sjukdomar och hjälper även till att binda upp näringsämnen och metaller. Det långsamgående vattnet ger även slampartiklar tid att sjunka till botten så att vattnet blir mindre grumligt. Allt detta tillsammans gör att vattnet som passerat igenom maden är både renare och friskare, vilken i sin tur ska ge oss en bra badsjö.

Växt och djurliv

Maden är även en miljö där man kan hitta insekter, groddjur, fiskar och fåglar som letar efter mat, föder upp sina ungar eller söker skydd från rovdjur. De fåglar man kan se i området är t.ex. rörhöna och mindre hackspett. Det finns även flera olika arter växter som trivs här, bland annat tuvull och den rödlistade sumpviolen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.