Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Barnomsorg & förskola

Förskoleverksamheten i Nybro kommun för barn i åldern 1-5 år bedrivs i form av förskola eller familjedaghem.

Förskole- och fritidshemsverksamheten är öppen måndag – fredag, max 12 timmar per dag, mellan klockan 06.00-18.30. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd. Förskolorna är också stängda fyra dagar per kalenderår för utbildning. Respektive förskola meddelar när dessa dagar infaller.

Allmän förskola för 3-5-åringar från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka under skolans terminstider.

Skolbarnsomsorg gäller för barn i åldern 6-12 år i anslutning till skoldagen.

Riktlinje för Nybro kommuns förskole- och fritidsverksamheter

Barnomsorgstaxa

Val av förskola, familjedaghem eller fritidshem

Du som förälder väljer förskola, familjedaghem eller fritidshem genom att ansöka via vår e-tjänst. Platserna fördelas enligt ett kösystem, vilket innebär att det kan förekomma viss väntetid för att få plats vid en önskad förskola. Kommunen erbjuder förskoleplats inom fyra månader från önskat startdatum. Det är dock inte alltid säkert att det är möjligt att erbjuda den förskola som är förstahandsalternativet.

E-tjänst FörskolaFritidswebben

Stängningsdagar

Stängningsdagar för förskolan våren 2023 är 9 januari och 19 juni.
Sommarstängt 2023 är vecka: 28, 29, 30, 31, 32.

Frågor och svar

FörskolaFritidswebben är en e-tjänst där du som förälder enkelt och smidigt, när det passar dig, kan sköta det mesta som handlar om din barnomsorg såsom:

  • ansökan
  • registrera inkomst
  • säga upp din plats med mera.

För dig som har ditt barn på förskolorna Pingstliljan och Positivet är det även här du registrerar ditt barns schema.

FörskolaFritidswebben

Du kan anmäla ditt barn i barnomsorgskön maximalt sex månader innan du vill att ditt barn ska börja. Som längst kan du få vänta fyra månader innan plats erbjuds. Ditt barn måste ha fyllt ett år vid placeringsstart. Datum för önskad placering ska vara det datum som introduktionen börjar.

Inga nya placeringar görs under perioderna:

  • mitten av juni – mitten av augusti
  • mitten av december – mitten av januari

Ansökningar med önskat startdatum under dessa perioder kommer att avslås. Om du ändå behöver en plats till ditt barn under denna period kontaktar du handläggare på förvaltningskontoret.

Ansökan om plats gör du via e-tjänsten FörskolaFritidswebben som du hittar via kommunens webbsida www.nybro.se. Skriv FörskolaFritidswebben i sökfältet på startsidan eller klicka på “Mina sidor” högst upp på sidan – eller klicka på nedan länk.

Du kan göra din ansökan både inloggad och oinloggad. Du får en bekräftelse via e-post och kan sedan följa ditt ärende på FörskolaFritidswebben. Har du en skuld till oss kommer din ansökan att avslås.

FörskolaFritidswebben

Har ditt barn barnomsorg idag och behöver fritidsplats till hösten behöver du inte göra någon ansökan. Du anmäler på blankett från skolan att du önskar fritidsplats och ditt barn skrivs in på rätt avdelning från och med den 1 augusti.

Har ditt barn ingen placering idag eller är inskriven på Allmän Förskola Avgiftsfri och ni behöver fritidshemsplats till hösten måste du göra en ansökan via e-tjänsten FörskolaFritidswebben.

Till de enskilda förskolorna Pingstliljan och Positivet ansöker du via FörskolaFritidswebben. Ansökan till övriga enskilda verksamheter gör du direkt till respektive verksamhet.

FörskolaFritidswebben

För barn som inte är inskrivna i skolbarnsomsorgen finns möjlighet att under skolans lovdagar boka plats på ett fritidshem till en kostnad av 85 kr/dag. Ansökan görs på särskild blankett som finns på fritidshemmen och som även lämnas där, senast fyra veckor innan önskad placering.

Du får information om erbjuden plats till din e-postadress. Placeringar för barn som ska börja förskola och fritidshem i augusti skickas i regel ut från mitten av mars och håller i regel på till mitten av juli. Under resten av året sker placeringarna löpande, oftast någon månad före startdatum.

Det är ditt ansvar att hålla koll på ett erbjudande. Om du inte besvarar erbjudandet i tid (inom 7 dagar) raderas ditt barn ur kön och ny ansökan måste göras.

Logga in på e-tjänsten FörskolaFritidswebben. Klicka på ditt platserbjudande som finns under mina ärenden. Nu kommer du in på platserbjudandet och kan längst ned på sidan besvara ditt erbjudande.

Vid godkännande av erbjudande är det viktigt att registrera hushållets inkomst för att säkerställa rätt avgift. Är inkomsten noll ska även detta registreras.

FörskolaFritidswebben

Tackar du ja till ett erbjudande som inte är ditt förstahandsval kan du stå kvar i kö till detta. Du har kvar ditt ködatum men har inte längre någon platsgaranti då denna är uppfylld i och med ditt första erbjudande.

Nej, om du avböjer ditt barns platserbjudande raderas ditt barn ur kön. En ny ansökan måste göras vilket kan innebära att du får vänta i fyra månader till på ett nytt erbjudande.

Ditt barn blir tidigast i augusti erbjuden byte till ditt önskade alternativ beroende på tillgång till plats och barnets placering i kön. Undantag kan ske vid särskilda skäl. Bytesansökningar omfattas inte av platsgarantin.

Det är innevarande års snittinkomst per månad som ska registreras. För att räkna ut detta måste man räkna ut hela årets inkomst och dividera med tolv. Det är endast skattepliktig bruttoinkomst (innan skatt) som ska beräknas. Vet man inte den får man uppskatta inkomsten. Korrigering görs vid årlig avgiftskontroll där din deklarerade inkomst hämtas från Skatteverket. Utebliven inkomstregistrering innebär att maxtaxa debiteras.

Du säger upp barnets placering genom att logga in på FörskolaFritidswebben och väljer menyn Min sida-Mina placeringar. Längst ned på barnets placeringsuppgifter väljer du “säg upp plats”.

Sista dag för placering är det datum ditt barn kommer att sluta. Uppsägningstiden är dock två månader och du betalar avgift under hela den tiden. Det kan vara bra att i orsaksrutan ange varför uppsägning görs. Kan vi placera ett annat barn tidigare än två månader utgår givetvis ingen debitering för dessa dagar. Detta gäller förskolan.

Du ansöker om plats från startsidan på e-tjänsten FörskolaFritidswebben. I steg 2 av ansökan skriver du din befintliga adress- och telefonuppgift. I noteringsrutan skriver du er nya adress i Nybro samt när ni flyttar hit. Du får en bekräftelse via e-post och kan sedan följa ditt ärende på FörskolaFritidswebben.

FörskolaFritidswebben

Under den tid du till exempel är föräldraledig med yngre syskon kan du ändra från en vanlig avgiftsbelagd förskoleplats till allmän förskola. Allmän förskola är för barn mellan tre och sex år och följer grundskolans läsårstider. Allmän förskola erbjuds därmed inte under de dagar då grundskolan är stängd. Verksamheten omfattar i snitt 15 timmar per vecka.

Ändring av grund för placering gör du genom att logga in på FörskolaFritidswebben. Under menyn Min sida-Mina placeringar klickar du på ändra vid grund för placering. I rullmenyn väljer du Allmän förskola 15tim/vecka samt från vilket datum ändringen ska börja gälla. Observera att om ändringen börjar gälla under innevarande månad kan fakturan för densamma bli felaktig. Detta korrigeras vid avgiftskontroll för detta år.

FörskolaFritidswebben

Barn från ett års ålder till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats under den tid vårdnadshavare arbetar eller studerar samt eventuell restid. Barn till förälder som är arbetslös eller föräldraledig med syskon har rätt till 15 timmar/vecka.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan, efter utredning och bedömning av förskolans rektor tillsammans med Resursgruppens psykolog, anvisas plats i förskola/familjedaghem. En sådan anmälan sker på särskild blankett till Förskolechefen för den enhet man söker.

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt att gå på fritidshem. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan, efter utredning och bedömning av fritidshemmets rektor tillsammans med Centrala barn- och elevhälsan, anvisas plats på fritidshem. En sådan anmälan sker på särskild blankett till rektor på det fritidshem man önskar.

Ja, med familj avses ensamstående, gifta eller par som är sammanboende med eller utan gemensamma barn.

Du hittar våra förskolor och fritidshem på nybro.se/utbildning-barnomsorg/. Genom att klicka på den enhet du är intresserad av får du upp kontaktuppgifter samt kortfattad information.

När du gör din ansökan kan du i steg 1 göra ett urval på kommunala/fristående enheter. Du får även upp den informationen om du klickar på “Visa mer” till vänster om enheterna.

Ja, samma regler gäller med några undantag. För mer information kontaktar du enheten du är intresserad av.

Då barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och båda har behov av plats ska båda föräldrarna ansöka om plats.

Vid befintlig placering ska den förälder som inte är platsinnehavare (räkningsmottagare) göra en ansökan om plats i FörskolaFritidswebben. Ytterligare en placering görs då med den andra vårdnadshavaren som platsinnehavare.

Nu har föräldrarna varsin plats och ska därmed lämna varsitt schema, inkomstuppgift och så vidare. Föräldrarna får varsin faktura för sin del av avgiften. Dock kan avgiften för barnet inte överstiga maxtaxan. För barnet innebär det ingen skillnad att föräldrarna har två platser. Behöver inte den ena föräldern sin plats längre kan denne säga upp sin plats utan att det påverkar den andra förälderns plats.

Bra exempel på hur man fyller i schema vid växelvis boende finns i informationsrutan till höger på webbsidan där du registrerar ditt schema.

Kontakta oss

Förskola och fritids

Kontakta oss gärna för frågor inom förskola, fritids eller familjedaghem.

forskola.fritidswebben@nybro.se

Verksamhetschef och rektorer - förskola

Verksamhetschef förskola

Marie Carlsson
marie.carlsson@nybro.se

0481-454 81

Rektorsområden

Flygsfors, Guldgruvan, Madesjö och Orrefors förskola

Rektor, Anna Lilius
anna.lilius@nybro.se

0481-455 00

0705-09 55 08

Blåklockan, Gammelgården, Högaberg och Örsjö förskola

Rektor, Åsa Nystedt
asa.nystedt@nybro.se

0481-450 63

Alsterbro, Bäckebo, Hanemålagården och Vitsippans förskola

Rektor, Marita Ljungberg-Blom
marita.ljungberg-blom@nybro.se

0481-450 91

Flerohopp, Gazellen, Kristvalla, Ljunghaga och Åkrahälls förskola

Rektor, Jenny Nilsson
jenny.s.nilsson@nybro.se

0481-456 08

0730-88 35 90

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000