Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Livsmedel

Alla livsmedelsverksamheter i Nybro kommun måste vara registrerade hos miljö- och byggnämnden.

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten.

Miljö- och byggnämnden är den lokala myndighet som utövar kontroll inom livsmedelsområdet. Kontrollen innebär granskning av företagens system för egenkontroll, inspektioner av företagens anläggningar, hantering, hygien och tar stickprover. Livsmedelskontrollen innefattar även registrering av livsmedelsanläggningar och utredningar av klagomål och sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel. Miljö- och byggnämnden ger också vägledning och information till livsmedelsföretagare och allmänheten om livsmedelslagstiftning och matsäkerhet.

Den centrala kontrollen utövas av Livsmedelsverket och den regionala av Länsstyrelsen.

Dricksvatten är också ett livsmedel. Miljö- och byggnämnden ansvarar för kontrollen över kommunala vattenverk och andra anläggningar som levererar vatten till livsmedelsanläggningar.

Kontakta oss om du:

  • planerar att starta nytt livsmedelsföretag, ändra storlek eller typ av verksamhet eller ta över befintlig livsmedelsanläggning
  • tillfälligt ska bereda, servera eller sälja livsmedel
  • upphör med din verksamhet eller säljer verksamheten och vill avregistrera den
  • har andra frågor om livsmedelshantering, bestämmelser eller annat som rör livsmedel
  • har blivit sjuk av mat du ätit ute på restaurang eller köpt i en livsmedelsbutik

E-tjänst för anmälan om matförgiftning

E-tjänst för att lämna tips till Livsmedelskontrollen

Kontakta oss

Livsmedel

Om du har frågor som gäller livsmedel kontakta handläggare via kommunens växel 0481-450 00 eller samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.