Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stadsmiljöprogram för Nybro stadskärna

Nybros stadsmiljöprogram är utformat utifrån målbilden ”Nybro - den moderna småstaden”.

Nybros stadsmiljöprogram är utformat utifrån målbilden ”Nybro – den moderna småstaden” som är ett kommunalt mål antaget av Kommunfullmäktige. Stadsmiljöprogrammet innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utformas för att få attraktivare offentliga utomhusmiljöer i stadskärnan. Tillsammans med andra dokument fungerar det som ett redskap och en inspiration för att förvalta och utveckla stadsmiljön.

Syftet är att skapa en bättre stadsmiljö för alla, boende, verksamma eller besökare i Nybro. Vi har alla glädje av och tjänar på att vi bryr oss om hur staden ser ut. Kring denna vision och målsättning ska alla kunna samsas.

Stadsmiljöprogrammet antogs 2009-11-30 av kommunfullmäktige.

Stadsmiljöprogram för Nybros stadskärna – PDF-fil (10 MB)

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.