Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skötselplan för park- och grönytor

Skötselplan för park- och grönytor

Skötselplan för park- och grönytor togs fram 2014 för att tydligöra skötseln av kommunens parker och grönytor.

Definierade skötselklasser kodas och kopplas till en digital park- och grönytekarta i kommunens GIS skikt. Skötselklasserna beskrivs med målbild, innehåll, insatser och arbetsmoment. Avstämning efter planerade förändringar som påverkar ytorna görs sedan av stadsträdgårdsmästare som beställer och avropar skötselåtgärder till kommunens utförare.

Skötselplan för park- och grönytor – Skötselbeskrivningar och koder – PDF (2 MB)

Kontakta oss

Stadsmiljö & Parker

Om du har frågor kring allmänna parkanläggningar, lekplatser, torghandel, skötselavtal, ersättnings för materialinköp eller andra samhällsföreningsfrågor kontakta nedan.

Telefon: 0481-453 44 eller kommunens växel: 0481-450 00
E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.