Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2015

Till kommunens nu gällande översiktsplan finns ett antal tematiska tillägg, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett av dessa.

Planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen från 2007. Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

Syftet med planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att peka ut lämpliga områden för bebyggelse i strandnära lägen för att utveckla kommunens landsbygd. I planen har en avvägning gjorts utifrån vilka områden och vilka sjöar som är lämpliga att peka ut som områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Avvägningen har bland annat genomförts utifrån, naturvärden, biologisk mångfald, områdets betydelse för friluftslivet med mera.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 2015

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.