Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Funktions­nedsättning

En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro med andra. Du har rätt till ett fungerande hemliv där du kan få stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kommunens stöd utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt ansvar är att tillhandahålla ett individuellt utformat socialt stöd för att möjliggöra för dig att bo i egen bostad, sysselsättning som är meningsfull för individen och en utvecklande samvaro.

Vi har tystnadsplikt/sekretess och inga uppgifter om dig lämnas ut om du inte samtyckt till detta.

Avgifter och taxor 2024

Personligt ombud

Nybro kommun samarbetar med Landstinget i Kalmar län, som delar ansvaret för stöd och insatser till psykiskt funktionsnedsatta.

Personligt ombud är ett fristående stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Förutom att ge råd och stöd, kan exempelvis det personliga ombudet hjälpa till i kontakten med myndigheter.

Gemensam överförmyndarnämnd

Personer som inte kan tillvarata sina egna intressen får hjälp av en ställföreträdare – god man. Demens, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning är exempel där det kan finnas behov av en företrädare i ekonomiska frågor.

Överförmyndarnämnden, som hos oss drivs i samverkan mellan Nybro-, Emmaboda-, Torsås- och Uppvidinge kommun, har som uppgift att hjälpa dem som inte själva kan tillvarata sina intressen, så att de inte lider någon rättsförlust.

Funktionshinderråd

Funktionshinderrådet är ett råd som ska aktivt verka för ökade insikter om skilda funktionsnedsättningar utan att enskild persons ärende diskuteras i rådet. Målet skall vara att sprida kännedom om olika funktionsnedsättningar samt att verka för att kommunen skall undanröja olika former av funktionshinder.

Funktionshinderrådet utgör ett forum för:

  • Information
  • Rådgivning
  • Intressebevakning

Funktionshinderrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädarna för funktionshinderorganisationerna å ena sidan och kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och individ- och familjenämnden å andra sidan. Funktionshinderrådet är dock inget obligatoriskt remissorgan med överläggnings- och beslutsrätt.

Följande funktionshinderorganisationer är representerade i rådet:

  • Riksförbundet HjärtLung Sydöstra Småland-Öland
  • FUB Nybro-Emmaboda
  • Demens- och anhörigföreningen i Nybro
  • DHR Region Kalmar län
  • Reumatikerföreningen Nybro-Emmaboda

Vill din förening finnas representerad i funktionshinderrådet?

Din förening behöver vara en aktivt verksam funktionshinderförening i Nybro kommun Via protokollfört beslut ska föreningen utse representant och denne ska vara folkbokförd i Nybro Kommun.

Kontakta Kommunstyrelseförvaltningen för mer information.

Kontakta oss

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0481-45 000

E-post: kommun@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.