Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Funktions­nedsättning

En funktionsnedsättning ska inte beröva dig rätten till aktivitet, meningsfull sysselsättning och social samvaro med andra. Du har rätt till ett fungerande hemliv där du kan få stöd att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Kommunens stöd utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårt ansvar är att tillhandahålla ett individuellt utformat socialt stöd för att möjliggöra för dig att bo i egen bostad, sysselsättning som är meningsfull för individen och en utvecklande samvaro.

Vi har tystnadsplikt/sekretess och inga uppgifter om dig lämnas ut om du inte samtyckt till detta.

Personligt ombud

Nybro kommun samarbetar med Landstinget i Kalmar län, som delar ansvaret för stöd och insatser till psykiskt funktionsnedsatta.

Personligt ombud är ett fristående stöd för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Förutom att ge råd och stöd, kan exempelvis det personliga ombudet hjälpa till i kontakten med myndigheter.

Gemensam överförmyndarnämnd

Personer som inte kan tillvarata sina egna intressen får hjälp av en ställföreträdare – god man. Demens, psykisk sjukdom och utvecklingsstörning är exempel där det kan finnas behov av en företrädare i ekonomiska frågor.

Överförmyndarnämnden, som hos oss drivs i samverkan mellan Nybro-, Emmaboda-, Torsås- och Uppvidinge kommun, har som uppgift att hjälpa dem som inte själva kan tillvarata sina intressen, så att de inte lider någon rättsförlust.

Funktionshinderråd

Vissa frågor kan lyftas ut från nämnder eller kommunstyrelse till råd eller utskott. Råden och utskotten har en egen budget och de fungerar även som remissinstanser. Det innebär att de yttrar sig i olika frågor innan beslut tas i nämnder eller kommunfullmäktige.

Funktionshinderrådet består ledamöter från Nybro kommuns funktionshinderorganisationer samt av förtroendevalda politiker från samhällsbyggnadsnämnden, individ- och familjenämnden och kommunstyrelsen.

Deltagare från funktionshinderorganisationerna 2019-2022

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000