Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Föräldraenkät

Nybro kommun genomför regelbundet enkäter för att få veta vad du tycker om den verksamhet som ditt barn vistas i.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna göra verksamheten bättre där det behövs. Enkäten tar upp frågor som trivsel, inflytande, delaktighet och trygghet och annat som berör hur du som förälder upplever att verksamheten bemöter dig och ditt barn.

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.